archive

Jelentkezés mesterképzésre

2016. december 28.
Tanári mesterszakra jelentkezés feltételei 
 1. Alapvégzettség, az adott szakiránynak megfelelő mérnöki szakképzettséggel
 2. A tanári felkészítést megalapozó, a pályaismeretet és pályaorientációt segítő pedagógiai és pszichológiai ismeretkörök anyagának teljesítése, amelynek kreditértéke legalább 10 kredit.

A 10 kredit teljesítése történhet az alapképzéssel párhuzamosan, vagy a jelentkezést követően a főiskolán megszervezésre kerülő képzés során.

A gépészmérnöki mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.

- A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék és formatervező mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szakok.

- Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


 
Jelentkezni lehet

 
A jelentkezés tartalmazza:
 • a személyes adataid,
 • a felsőoktatási intézmények és szakok általad felállított jelentkezési sorrendjét.
 • azokat az adatokat, amelyekből képzésenként külön-külön kiszámítható a felvételi pontszámod.
 
 
A jelentkezéshez csatolnod kell:
 • a felsőfokú iskolai végzettségedet dokumentáló okirat másolatát,
 • a többletpontokra jogosító igazolások másolatát,
 • egyéb, általad szükségesnek látott okmányok másolatát.

A jelentkezés határidőre történő beadása nélkül felsőoktatási intézménybe senki sem vehető fel.


Jelentkezés határideje, költsége
 
A jelentkezési lap beadásának határideje:
 • februárban induló képzésre: november 15.
 • szeptemberben induló képzésre: február 15.

A jelentkezés költsége:
 • Három jelentkezés ingyenes
 
Felvételi pontok számítása:
Pontszámítás:

Felvételi pontok:
- felsőfokú oklevél alapján: 40 pont
- felvételi elbeszélgetés: 44 pont

Többletpontok minden szak esetében:
Maximum 16 többletpont adható
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 9 pont
- fogyatékosság: 3 pont
- gyermekgondozás: 3 pont
- hátrányos helyzet: 3 pont
- nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 8 pont
- szakirányú oklevél: 8 pont
- szakmai gyakorlat: 8 pont

Eseménynaptár