archive

Karbantartási konferencia

2010. augusztus 26.
Augusztus 30-31-én kerül sor a második Magyar Karbantartási Konferenciára a főiskolán.
 

Folytatva a 2008-as kezdeményezést augusztus 30-31-én kerül sor a második Magyar Karbantartási Konferenciára a főiskolán.
 
Körülnézve a nagyvilágban, Európában, a szomszédos országokban az tapasztalható, hogy mindenütt kialakult a termelés hatékonyságát, biztonságát alapvetően meghatározó szakmát, a karbantartást, javítást, üzemfenntartást gyakorló vezetők és szakemberek egységes nemzeti szervezete. Ezek a szervezetek évente fórumot biztosítanak az ismeretek, gondolatok, jó kezdeményezések formális és informális keretek közötti cseréjére egy átfogó nemzeti karbantartási konferencia keretében.
 
A Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézete a Gépészmérnöki szakon belül a karbantartás oktatását kiemelkedő feladatának tekinti. Követve a nagy elődök kezdeményezéseit 2008-ban sikeresen megrendeztük 134 fő részvételével az első MAGYAR KARBANTARTÁSI KONFERENCIÁT. Ez a konferencia sikerrel szolgálta azt a célkitűzést, ami a karbantartási szakmát gyakorló, fejlesztő és oktató műszaki értelmiség összefogását eredményezte.
 
Folytatva 2008-as kezdeményezésünket a második MAGYAR KARBANTARTÁSI KONFERENCIA megrendezésére 2010. augusztus 30-31-én kerül sor.
Hisszük azt, hogy ezzel hozzájárulunk a legújabb kutatási irányzatok, szakmai gyakorlati tapasztalatok és módszerek elterjesztéséhez, a magyar karbantartási tudás fejlesztéséhez.
 
Természetesen, ez a konferencia nem lehet sikeres, a szakma, az ipar, az oktatás, a kutatás meghatározó képviselőinek támogatása nélkül. Erre való tekintettel azt kérjük Öntől, hogy amennyiben céljainkkal egyetért, vállaljon szerepet a Magyar Karbantartási Konferencia munkájában, vegyen részt a konferencián.
 
A közös munka reményében várjuk jelentkezését.
 

 
2010. augusztus 30-31-én a
DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA
szervezésében megrendezésre kerül a
 
 
 
amely fórumot biztosít a Magyarországon működő cégek, intézmények, vállalkozások karbantartó-javító, üzemfenntartó vezetői, oktatói és gyakorló szakemberei részére szakmai véleménycserékre, formális és informális keretek között. 
 
A konferencia helye: DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KONFERENCIATERME - Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a. ( A-épület)
 
A KONFERENCIA CÉLJA: Szakmaiinformációcsere biztosítása az élet számos területén használt gépek, gépészeti-, energetikai-, termelő- és szállító berendezések üzembiztonságát elősegítő karbantartási rendszerekről, az újabb technikák és technológiák alkalmazásáról, azok tapasztalatairól, a gazdasági-, minőségirányítási-, megbízhatósági-, környezetvédelmi és munkabiztonsági feltételrendszerekről, melyek a fejlődést elősegítik és biztosítják.
 
A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol (tolmácsolás nélkül)
 
A KONFERENCIA TERVEZETT TÉMAKÖREI:
A Magyar Karbantartási Konferencia kapcsolódik a környező országok karbantartási konferenciáin, az európai karbantartási konferencián (EuroMaintenance) és a karbantartási világkongresszuson (World Congress on Maintenance) tárgyalt, legújabb szakmai irányzatokhoz, és így elsősorban az alábbi területekre várjuk az előadásokat, referendumokat:
 • Karbantartás korszerű irányzatai (TPM, RBM, RCM, PdM, stb.), eszköz menedzsment és kockázat menedzsment stratégiák
 • Reliability Engineering & Condition Monitoring, módszerek, rendszerek, gyakorlat
 • Remote Maintenance & e-maintenance technológiák és rendszerek
 • A műszaki diagnosztika helye, szerepe a korszerű karbantartási stratégiákban, gépek, statikus berendezések állapotmonitorozása; komplex diagnosztikai- és felügyelő rendszerek, gépvédelem
 • Korszerű hibadiagnosztikai technikák és technológiák (rezgéselemzés, olajanalízis, ferrográfia, ultrahang vizsgálat, infravörös termográfia, …stb.) – eset tanulmányok
 • A karbantartás biztonsági, környezetvédelmi, gazdasági egészségügyi aspektusai
 • A karbantartás tervezés, szervezés és menedzsment
 • A karbantartás minőségbiztosítási kérdései, kapcsolódó hatósági tevékenység, szabványok, törvényi szabályozások, ajánlások, előírások
 • A karbantartás oktatás helyzete, fejlesztési lehetőségei a felsőoktatásban
SZAKMAI ELŐADÁSOK
A konferencián felkért és ismert szakemberek tartanak előadásokat, illetve vezetik az üléseket. Ezen túlmenően azonban várjuk Önnek és munkatársainak a megjelölt témákhoz kapcsolódó előadásait. Kérjük, hogy előadások rövid, maximum 500 szavas, a meghatározott formai követelmények - lásd lent, Az előadások írásos összefoglalójának formai követelményei pont alatt - szerint szerkesztett összefoglalóját magyar és egy idegen (angol vagy német) nyelven, az első szerző nevének aláhúzásával, a társ-szerzők megnevezésével és kulcsszavak felsorolásával csatolják a Jelentkezési lap-hoz, és azzal együtt küldjék meg a Dunaújvárosi Főiskola címére legkésőbb 2010. június 30.-ig. A borítékra kérem írják rá a következőt: MKK-2010. Az előadások összefoglalóját kérjük küldjék el e-mailen is az MKK-2010 titkárának, Nagy Attilánaknak: anagy@mail.duf.hu e-mail címre.
 
A jelentkező előadóknak részletes ÚTMUTATÓ-t küldünk további tájékoztatás céljából. Az előadások időtartama maximálisan 30 perc, valamint további 5 percet biztosítunk diszkusszióra, kérdésekre-válaszokra és vitákra. Az előadások elfogadásáról és azok szakmai tartalmuk alapján történő tematikus csoportosításáról az erre felkért tagokból álló MKK Tudományos Bizottsága dönt. A konferencia egészét érintő kérdéseket plenáris ülésen tárgyaljuk, a szakmai előadások tematikus csoportokban történnek. Az előadások nem lehetnek pusztán termékismertetők.
 
AZ ELŐADÁSOK ÍRÁSOS ÖSSZEFOGLALÓJÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Az előadások írásos összefoglalójának hatékonyabb feldolgozását elősegítve kérnénk, hogy a dokumentumot, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben, sorkizárt formában, szimpla sorközzel rögzítsék és azt szíveskedjenek megküldeni word dokumentumként e-mail mellékleteként (a konferencia titkárának, Nagy Attilának az anagy@mail.duf.hu e-mail címre).
 
A MKK-2010 TÁMOGATÁSA
Az MKK-2010 elnöksége lehetőséget biztosít Cégismertető- és Marketing célú előadások, technológia- és termékismertető előadások megtartására, reklám anyagok, szakmai ismertetők terjesztésére is a konferenciát szponzoráló cégek számára. Kérjük, hogy szponzori szándékát mielőbb jelezni szíveskedjen. A Magyar Karbantartási Konferenciát szponzoráló cégeket a támogatás nagyságának függvényében bronz-, ezüst-, és arany fokozatú szponzori előnyök illetik meg. A három szponzori fokozat 150.000, Ft+ÁFA, 300.000,-Ft+ÁFA valamint 500.000,- Ft+ÁFA reklámszerződésbe foglalt szponzori támogatást és reklám-szolgáltatást jelent.
A konferencia támogatóit megillető előnyök:
 
Arany fokozatú támogató:
 • Céges bemutató előadás plenáris ülésen 15 perc időtartamban,
 • Zászlók és logók kifüggesztése a plenáris ülés termében jól látható helyen,
 • Zászlók és logók kifüggesztése a kiállító térben és a folyosón,
 • 3 reklámoldal a konferencia kiadványában,
 • 3 fő ingyenes részvétele a konferencián,Reklámanyagok elhelyezése a konferencia csomagjában, amit minden résztvevő megkap. 
Ezüst fokozatú támogató:
 • Zászlók és logók kifüggesztése a kiállító térben és a folyosón,
 • 2 reklámoldal a konferencia kiadványában,
 • 2 fő ingyenes részvétele a konferencián,
 • Reklámanyagok elhelyezése a konferencia csomagjában, amit minden résztvevő megkap.
Bronz fokozatú támogató:
 • Zászlók és logók kifüggesztése a kiállító térben és a folyosón,
 • 1 reklámoldal a konferencia kiadványában,
 • 1 fő ingyenes részvétele a konferencián,
 • Reklámanyagok elhelyezése a konferencia csomagjában, amit minden résztvevő megkap.
KIADVÁNY
A programba felvett előadások teljes, szerkesztett szövegét magyar nyelven, magyar, angol vagy német nyelvű max. 500 szavas összefoglalóval, de 4 szerzői oldalt meg nem haladó terjedelemben a GÉP című folyóiratban jelentetjük meg, ha azt a kívánt módon és határidőre az adott címre megküldik. Erről az érdekelt előadókat külön értesítjük. A kiadványt a konferencia résztvevői a helyszínen kapják meg.
 
HÍRDETÉS A KIADVÁNYBAN
Az előadásokat tartalmazó kiadványban a Magyar Karbantartási Konferenciát szponzoráló cégek hirdetését, reklámanyagait, cégre vonatkozó tájékoztatóit a szponzori szerződésben rögzítettek szerint megjelentetjük. A reklámanyagok terjedelme a szponzori fokozat függvénye.
 
KIÁLLÍTÁS - TERMÉKBEMUTATÓ
A konferencia ideje alatt a megjelölt témákhoz kapcsolódóan termékeket, műszereket, berendezéseket, szakmai ismertetőket stb. lehet kiállítani az A épület aulájában, ahol 4 m2 –es kialakított területen asztalt, székeket, cégfeliratot és kívánságra 220 V-os áramcsatlakozást biztosítunk. (Csatlakozó hosszabbítót a kiállítók hozzanak magukkal.) A kiállított eszközöket a kiállítást követő időszakban korlátozott ideig - ennek időtartamát egyedileg, közös egyeztetés útján kívánjuk meghatározni -, zárt termekben lehet tárolni. Nagy értékű berendezések esetén mindenképpen jelezze levélbe vagy e-mailen a szervezők felé bemutatási, tárolási szándékát.
 
KIÁLLÍTÁSI DÍJAK
 • Akik a konferencián való részvételre is jelentkeztek és a részvételi díjat valamelyik kategóriában (A, B, stb. jelű) befizették: 25.000.- Ft + ÁFA
 • Akik a konferenciára nem jelentkeztek, csak kiállításra: 35.000.- Ft + ÁFA
A kiállítók részére ellátást, szállást biztosítunk, ha ezt a jelentkezési határidőig levélben vagy más módon kérik. A kiadványt részükre is biztosítjuk.
 
Tájékoztatjuk kiállítóinkat, hogy a kiállítás megtekintését a régió érdeklődő szakemberei számára díjmentesen lehetővé tesszük teljes időtartamban. Az érdeklődő látogatók csak a kiállítást tekinthetik meg, a konferencia munkájában nem vehetnek részt.
 
Kérjük erről értesítsék a régióban levő partnereiket.
 
TERMÉKISMERTETŐK TERJESZTÉSE
A konferenciát szponzoráló cégek, valamint a kiállítók a forgalmazott termékeikre, technológiákra, egyéb karbantartással összefüggő tevékenységük ismertetésére vonatkozó reklámanyagait a konferencia résztvevőinek a kiadvánnyal együtt átadjuk, ha az anyagot 2010. augusztus 2.-ig megküldik.
 
BARÁTI TALÁLKOZÓ Pinceszeren
Augusztus 30.-án a szakmai program után vacsorával és nemes borok kóstolásával egybekötött baráti találkozót szervezünk Pinceszeren. Az autóbuszos kirándulás jó alkalmat kínál az új kapcsolatok kialakítására, a meglévők elmélyítésére.
 
ÉTKEZÉSEK
A reggeli és az ebéd a Dunaújvárosi Főiskola Kollégiumaiban kerül tálalásra. Azon résztvevők, akik a DF valamely kollégiumában foglaltak szállást, azok számára az étkezések helyszíne azonos a szállásuk helyével. Akik pedig egyénileg szállnak meg, más szállodában, számukra külön ismertetjük az étkezésével kapcsolatos információkat. A konferencia idején büfé szolgáltatást (kávé, üdítő) az előadások szüneteiben biztosítunk.
 
RÉSZVÉTELI DÍJ
A konferencia részvételi díja 50.000,- Ft+ ÁFA, amely összeg tartalmazza a szervezés, a kiadvány költségeit. (SZJ: 74. 87.15.0) 
 
SZÁLLÁS
A konferencia résztvevőinek a Dunaújvárosi Főiskola felújított szállóiban tudunk szállást foglalni kívánság szerint 1-2-3 személyes fürdőszobás szobákban, apartmanokban. Gépkocsival érkezőknek jelezzük, hogy a szálláshelyeken valamint azok közelében parkolási lehetőségek vannak. A konferenciát autóval megközelítőknek a meghívóval együtt tájékoztatót küldünk a parkolási lehetőségről.
A szállásigényeket a jelentkezési sorrendben a táblázatban megadott helyen és költségek mellett foglaljuk le.
 
A város egyéb hoteleiben vagy panzióiban a szállás foglalása egyénileg történik.
 
A szállásköltségeket a részvételi díj nem tartalmazza, azt a résztvevőknek a részvételi díjon felül a helyszínen kell rendezni.
 
A szálláshelyek és költségeik
 
Az alábbi táblázatban találhatók, mely összegek tartalmazzák az ÁFA-t is.
 
DF Kerpely Antal Hotel
1 ágyas fürdőszobás
2 ágyas fürd.szobás (két főre)
2 ágyas fürdőszobás (egy főre felárral)
3 ágyas fürd.szobás (három főre)
3 ágyas fürdőszobás (egy főre felárral)
Lakóegység (fürdőszobás)
6.000 Ft/éjsz.
9.000 Ft/éjsz. (4.500 Ft/éj/fő)
6.500 Ft/éjsz.
12.000 Ft/éjsz. (4.000 Ft/éj/fő)
9.000 Ft/éjsz.
2+3 ágyas,2+2 ágyas:
Szállásdíj
4.000 Ft/fő/éjsz.
 
A DF Kerpely Antal Hotelről több információt az alábbi honlap felkeresésével kaphat: http://kac.duf.hu/kollegium

A Hotel honlapján online szobarendelést is tehet. (Ebben az esetben, kérem, tüntesse fel ezt a jelentkezéskor a szállást foglaló űrlapon)
 
Egyéb dunaújvárosi hotelekről az alábbi weboldalon tájékozódhat: www.dunaujvaros.hu
 
(A résztvevők számára a DF Kerpely Antal Hotel szállásigényeit kivéve, a szervezőknek nem áll módjában egyéb helyeken a szállásfoglalás ügyeit intézni.)
 
A JELENTKEZÉS MÓDJA
 
Előadásra és részvételre: Külön levélben, az előadás szerzőinek, címének és rövid tartalmának (1 oldal) – a formai követelmények betartásával, hasonlóan az előadások írásos összefoglalójával kapcsolatosan megfogalmazottak szerint -, valamint a „JELENTKEZÉSI LAP ELŐADÓKNAK ÉS RÉSZTVEVŐKNEK” című lapon az igényelt szolgáltatás (kategória), illetve a szállásigény megjelölésével és megküldésével  
2010. június 30-ig.
 
Részvételre: A mellékelt „JELENTKEZÉSI LAP ELŐADÓKNAK ÉS RÉSZTVEVŐKNEK” című lap beküldésével és az igényelt szolgáltatás, illetve a szállásigény megjelölésével 
 
2010. július 15-ig.
 
Kiállításra, termékismertetők terjesztésére: a „JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLITÁSRA ÉS TERMÉKISMERTETŐK TERJESZTÉSÉRE” című lap értelemszerű kitöltésével, megküldésével  

2010. július 15-ig
.
 
A jelentkezési lapok elektronikus úton, postai úton vagy telefaxon is beküldhetők!
A lapok sokszorosíthatók! A konferencia ill. az igényelt szolgáltatás költségeiről a jelentkezési lap beérkezése után számlát küldünk! A jelentkezés a számla kiegyenlítésével realizálódik!
A konferencia résztvevőinek a témakörök előadásai továbbképzésül is szolgálnak. Igény esetén a konferencián való részvételről oklevelet állítunk ki.
 
A RÉSZVÉTELI DIJAT a Dunaújvárosi Főiskola Magyar Állami Kincstár banknál vezetett 10029008-00282723-00000000 sz.számlájára, a számlaszámra hivatkozva, a számla érkezésétől számított 8 banki napon belül kérjük átutalni. Kérjük, hogy a befizetés azonosításához a megjegyzés rovatba tüntessék fel a következő hivatkozást: KF039-saját név.
A jelentkezés visszavonása: amennyiben az 2010. július 31.-e előtt történik, a befizetett összeg 50 %-a, ez időn túl (2010. július 31.-t követően) vagy távolmaradás esetén a részvételi díj a rendezőt illeti meg.
 
A konferenciára jelentkezőknek - akik a részvételi díjat befizették - a MEGHIVÓT a részletes programmal és tájékoztatóval 2010. augusztus 9-ig megküldjük.
 
Levelezési cím: Dunaújvárosi Főiskola, 2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a. Pf. 152.
Telefon:     25/551-139, 551-214,
Fax:   25/412-620
 
INFORMÁCIÓK
A konferencia szervezői készséggel állnak az Ön és Munkatársai segítségére!
 
Részletes információk a kapott tájékoztató anyaggal az alábbiaktól kérhetők:
 
 
AZ ELŐADÁSOK TÉMÁIVAL KAPCSOLATBAN:
 
Dr. Szántó Jenő MKK elnöke
Telefon: 30/411-2332
Fax: (25) 412-620
 
Dr. Nagy István MKK alelnöke
 
Nagy Attila MKK titkára
Telefon:  30/696-0481
 
Telefon: 30/692-3420
Fax:(75) 510-114
 
Fax:(25) 412-620
 
 
 
 
Szépes Mariann MKK menedzsere
Telefon: 30/245-3342
Fax: (25) 412-620
 
illetve levelezési címünkön. Hívjon akkor is, ha határidő vagy egyéb problémái vannak a konferenciával kapcsolatban. Várjuk az Ön és Munkatársai, valamint a témák iránt érdeklődő ismerősei jelentkezését.
 
KONFERENCIÁNK TÁMOGATÓIHOZ
Szívesen vennénk, ha Vállalkozók, Intézmények szakmailag és anyagilag támogatnák a Magyar Karbantartási Konferenciát. Ezzel hozzájárulnak konferenciánk sikeréhez, melyet az érdeklődő szakemberek szakmai előrehaladása, informáltságának elősegítése érdekében szervezünk.
Várjuk szíves megkeresésüket.
 
 
A Magyar Karbantartási Konferencia
szervezőbizottság nevében:
 
Dr. Szántó Jenő MKK elnöke
Dr. Nagy István MKK alelnöke
Nagy Attila MKK titkára
Szépes Mariann MMK menedzsere
 

Megosztom a Facebookon 
 
 
 
 

Hírarchívum

Eseménynaptár