archive

ANYAGMÉRNÖKI (BSc) ALAPSZAK Materials Engineer BSc

2014. július 25.
Anyagmérnöki (BSc) szak
Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
 
Képzés szintje: alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: anyagmérnök
Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Materials Engineer

 
 Anyagmérnök film (150 MB!)
 


Zeiss mikroszkópikus laborTagozat, képzési idő
Nappali és levelező tagozaton 7 félév.
 
Finanszírozás
állami ösztöndíjas, önköltséges (nappali:198 000 Ft/félév, levelező:175 000 Ft/félév)
 
 


Érettségi vizsgatárgyak:
Két, legalább középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani: matematika (kötelező választani) és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, könnyűipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, vegyipari alapismeretek.)
 
A szak képzési célja
A képzés céljaanyagmérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
 
A szakma szépségei
A robbanásszerűen fejlődő anyagtudomány szinte naponta áraszt el bennünket friss információkkal, kutatási, fejlesztési és tudományos eredményekkel. Az anyagmérnöki szakon végzett mérnökök a legújabb ismeretekkel is felvértezve képesek arra, hogy az anyagtudomány fejlődési folyamatának aktív részesei legyenek.
 
Az ideális jelentkező
Megfelelő középiskolai kémiai, fizikai, matematikai ismeretek birtokában érdeklődik a műszaki anyagtudomány iránt, és ennek művelését későbbi hivatásának tekinti.
 
Elsajátítandó szakmai ismeretek
Az alapfokozat birtokában az anyagmérnökök képesek:
- az anyagi rendszerekben zajló fizikai-kémiai folyamatokat, a folyamatok (alapszinten való) matematikai leírása, különös tekintettel a termodinamika és kinetika törvényszerűségeire,
- a szilárd anyagok atomi-, mikro- és makroszerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét, illetve a szerkezetek kialakulását előidéző folyamatokat,
- az anyaggyártó gépek és berendezések működési alapelveit,
- a fémek és ötvözeteik metallurgiai előállításának alapvető technológiáit,
- fémek és ötvözeteik képlékeny alakításának, illetve öntésének alapvető technológiáit,
- a hőkezelés, a felületkezelés alapvető technológiáit,
- a kerámiák, a kompozitanyagok gyártásának alapvető technológiáit,
- a szemcsés anyagok, a polimerek előállításának alapvető technológiáit,
- a műanyagok feldolgozásának alapvető technológiáit,
- az anyagtechnológiák során a munkafázisok minőségi ellenőrzésére és részfeladatok minőségirányítására, különböző termékek tulajdonságainak meghatározására,
- az anyaggyártással kapcsolatos környezeti terhelés felmérésére és annak csökkentésére,
- az anyaggyártással kapcsolatos energiafelhasználás felmérésére és annak racionalizálására.
 
Főbb tárgyak
Anyagok szerkezete és tulajdonságai, bevonatolási technológiák, fémek, kerámiák, polimerek kémiája, fémtechnológia, gyártástechnológia, hő- és áramlástan, hőkezelés és felületkezelés, hulladékfeldolgozás, kerámiatechnológia, kémia és anyagismeret, kompozitok, könnyűfémek olvasztása, környezetvédelem és energiagazdálkodás, mechanika, minőségirányítás, öntészeti eljárások, polimertechnológia, szabványismeret, szerszámtervezés, technológiai modellezés, tulajdonság és szerkezetvizsgálat, vaskohászattan, az angol és német gépészeti szaknyelvi kommunikáció alapjai...
 
Infrastruktúra: anyagfizikai, analitikai, Zeiss mikroszkópos, polimer, mechanikai anyagvizsgáló és roncsolásmentes anyagvizsgáló laboratórium, öntöde, valamint együttműködés az ISD Dunaferrel.
 
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok számaA-épület laborszárny
210 kredit
 
Az oklevél kiadásának feltétele
Sikeres záróvizsga és legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
 
Továbbtanulási lehetőségek
 
A Dunaújvárosi Egyetemen:
  • mesterképzési szakon: Tanár-mérnöktanár MA
  • más alapszakokon
  • szakirányú továbbképzési szakokon
  • felsőfokú szakképzésben.
 
Más felsőoktatási intézmények:
  • mesterszakjain
  • szakirányú továbbképzési szakjain.
 
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Elsősorban a gépipar, az elektronikai ipar, a kohászat, a vegyipar és az energiaipar területén.
 
A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják.
Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DF Kiemelt sportösztöndíjára.
Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.
 
Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Egyetem Felvételi és Információs Iroda § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: felveteli@uniduna.hu!
 

Eseménynaptár