archive

Összefoglaló a Dunaújvárosi Főiskola 2013. évi őszi TDK konferenciájáról

2014. március 24.

TDK 2013. november 13.

A Dunaújvárosi Főiskolán 2013. nov. 13-án megrendezett intézményi őszi TDK konferencián 6 szekcióban összesen 41 dolgozat szerepelt, melyet 60 szerző 27 témavezető segítségével készített. A zsűrik 15 helyezést és 3 különdíjat osztottak ki, OTDK-ra 9 dolgozatot jelöltek.


Szekciónkénti bontásban:


Szekció

dolgozat

szerző

témavezető

helyezés

különdíj

ösztöndíj

OTDK jelölés

Informatika

2

2

2

1

0

0

0

Kommunikáció-Nevelés és Társadalomtudományi

10

12

4

5

0

0

3

Gazdálkodástud.

10

16

6

3

0

0

0

Műszaki

12

14

7

3

0

0

5

Természettudományi és Környezettudományi

7

16

6

3

3

0

1


 

 

 

 

 

 

 

Összesen 2013-ban

41

60

27

15

3

0

9

A díjazottak és konzulenseik:

Gazdaságtudományi Szekció:

1. Gyenge Alexandra Beáta(Dr. Varga Anita)

2.Lábos Nikolett Gabriella(Csányi Tamás-Horváthné Fábián Myrtill)

3.Kovács Attila(Nagy Enikő)

Informatikai:

3. Németh Martin(Dr. Nagy Bálint)

Kommunikáció-,Nevelés-és Társadalomtudományi:

1. Koller Kata(Dr. Szabó Csilla Mariann)

2. László Linda(Dr. Szabó Csilla Mariann), Tóth Dávid (Szakács István) (megosztott 2. helyezés)

3. Faragó Péter György-Hanák Gergely(Dr. Tokaji Ildikó), Nagy Péter( Dr. Szabó Csilla Mariann )(megosztott 3.)

Műszaki:

1. Agócs Sándor(Dr. Pór Gábor)

2.Prohászka Tivadar(Zahola Tamás)

3.Varga Róbert(Dr. habil. Szlivka Ferenc9

Természettudományi és Környezettudományi:

1. Aladics Dávid János-Lakatos János(Pacsutáné Dr. Bíró Borbála)

2.Agnieszka Smukala-Joanna Kubczak-Marta Weiss-Prohászka Tivadar-Sovák Miklós(Dr. Kiss Endre-Dr. Horváth Miklós)

3.Sovák Miklós(Dr. Kiss Endre)

Különdíjazottak: Bini Leite Mariana(Dr. Kiss Endre)

Bárbara Hellen DeSouza Miranda(Dr. Kovács Imre)

Vida Zoltán (Rudas)(Horváth Csaba)


A díjazottaknak és a konzulenseiknek gratulálunk és további jó munkát kívánunk!


_B137545_kicsi 

Az esemény megrendezésére a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051 számú, „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán” című pályázat támogatásával nyílt lehetőségünk.


USZT_logo_cmykInfoblokk3_ESZA_egyes

TDK eredmények

2006. november 22.

Ricsi TDK-ban és röplabdában is az élvonalban teljesítTizennégy pályamunkát küldünk a tavaszi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A házi TDK díjátadó ünnepsége tegnap volt a Kék szalonban.

DF TDK-csapat 2006Tizennégy pályamunkát küldünk az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A házi TDK díjátadó ünnepsége tegnap volt a Kék szalonban.
A korábbiakhoz hasonlóan az idén is magas színvonalú pályamunkák születtek - mondta díjátadó köszöntőjében dr. Gyarmati Imre tanár úr, a TDK elnöke - sőt arról is számot adott, hogy a dolgozatok színvonala, értéke a tavalyi átlaghoz képest emelkedő tendenciát mutat. Ezzel a körülménnyel hozható összefüggésbe az a tény, hogy a következő esztendőben esedékes XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) a 2006. évi Házi TDK bírálóbizottságai kilenc, vagyis kettővel több dolgozatot javasoltak, mint egy évvel korábban. A kétévenként megrendezendő OTDK-ra így 16 DF-es pályamunka kerül az országos bírák elé. Az idei tanévben eggyel több szekció volt, mint tavaly, s a paletta is színesebb lett: ugyanis a nagy létszámú kommunikáció szakosok körében is megindult a tudományos diákköri munka. A TDK elnöke ugyanakkor előrebocsátotta, hogy a jövőben átfogóbb kampányt indítanak a hallgatók aktívabb részvételéért.
2006 őszén diákjaink három szekcióban mérhették össze tudásukat, 27 dolgozat született. A Kommunikáció-, Közgazdaság- és Vezetéstudományi Szekcióban 10 dolgozatot nyújtottak be hallgatóink, a műszaki tudományok és a természettudomány területén 6 pályamunkát kaptunk. A legnépesebb csoport idén is a Neveléstudományi Szekció volt, ahol 11 dolgozatot mutattak be növendékeink. A bíráló bizottság 8 pályamunkát javasolt megmérettetésre az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Valamennyi díjazott az erkölcsi elismerésen kívül pénzjutalomban is részesült a Hallgatói Önkormányzatnak köszönhetően.
 
A 2007-es OTDK-ra javasolt 2006-os pályamunkák:
(A sorszámozás csak a könnyebb eligazodást szolgálja, nincs összefüggésben a pontozással.)
 
KOMMUNIKÁCIÓ -, KÖZGAZDASÁG - ÉS VEZETÉSTUDOMÁNY
1. Juhász Nóra (III. évfolyam, kommunikáció - művelődésszervező szak)
A dolgozat címe: Nyelvek cirkusza. Interkulturális kommunikációs problémák a külföldi iskolai csereprogram során
Konzulens: Dr. András István, intézetigazgató, főiskolai tanár, DF Déri János Kommunikációs Intézet
 
2. Halápi Sára (III. évfolyam, kommunikáció - művelődésszervező szak)
A dolgozat címe: "Adj király katonát"
Konzulens: Dr. András István, intézetigazgató, főiskolai tanár, DF Déri János Kommunikációs Intézet
 
3. Hackermüller Richárd (II. évfolyam, gazdálkodási szak)
A dolgozat címe: Komplex mini számítógépek fejlesztése
Konzulensek: Dr. habil. Nádasdi Ferenc, főiskolai tanár, DF Vezetés- és Vállalkozástudományi Intézet, Vezetés- és Szervezéstudományi Tanszék, és Vámosi Kornélia meghívott előadó.
   
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY
4. Szabó Gábor (IV. évfolyam, anyagmérnök)
A dolgozat címe: Sárgaréz öntvények öntési paraméterei és technológiai tulajdonságai közötti összefüggések vizsgálata
Konzulens: Dr. Hári László, főiskolai tanár, DF Anyagtudományi és Kohászati Intézet, Ipari Technológiák Tanszék
 
5. Rausch Péter (IV. évfolyam, műszaki menedzser)
A dolgozat címe: Komposztok mennyiségi és minőségi értékelése egy hazai talajon a biológiai aktivitás alapján
Konzulensek: Dr. Hári László, főiskolai tanár, DF Anyagtudományi és Kohászati Intézet, Ipari Technológiák Tanszék és Prof. Dr. Bíró Borbála, főiskolai tanár, DF Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék
   
NEVELÉSTUDOMÁNY
6. Erdei Melinda (IV. évfolyam, mérnöktanár - műszaki informatika)
A dolgozat címe: Iskolai hiányzások okainak és következményeinek elemzése egy szakközépiskolában
Konzulens: Dr. Kelemen Gyula, tanszékvezető, főiskolai tanár, DF Tanárképző Intézet, Neveléstudományi Tanszék
 
7. Lajos Nikoletta Anikó (I. évfolyam, kommunikáció - médiatudomány)
A dolgozat címe: A 2006-os parlamenti választások plakát- és televíziós kampányainak összehasonlítása
Konzulens: Varga Anita mb. főiskolai adjunktus, DF Vezetés- és Vállalkozástudományi Intézet, Vezetés- és Szervezéstudományi Tanszék
   
8. Poszmik Gábor (I. évfolyam, kommunikáció - médiatudomány)
A dolgozat címe: A populizmus mint a hatalom kulcsa
Konzulens: Varga Anita mb. főiskolai adjunktus, DF Vezetés- és Vállalkozástudományi Intézet, Vezetés- és Szervezéstudományi Tanszék
   
9. 
Kovács Krisztina (II. évfolyam, kommunikáció - művelődésszervező,)
Kállai Viktória (II. évfolyam, kommunikáció - művelődésszervező)
A dolgozat címe: Az észak-amerikai indiánok történelme és jelen helyzete
Konzulens: Dr. Bali János, főiskolai docens, DF Tanárképző Intézet, Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék
 
 
A 2007-es OTDK-ra javasolt 2005-ös pályamunkák:
 
MENEDZSMENT ÉS KÖZGAZDASÁGTAN SZEKCIÓ
 
10. Hegyi Anikó (IV. évfolyam, gazdálkodási szak)
A dolgozat címe: A bankválasztás dilemmája
Konzulens: Dr. habil Nádasdi Ferenc főiskolai tanár, DF Vezetés- és Vállalkozástudományi Intézet, Vezetés- és Szervezéstudományi Tanszék
 
11. Boros Zoltán (III. évfolyam, gazdálkodási szak)
Gáspár Tamás (III. évfolyam, gazdálkodási szak)
A dolgozat címe: Befektetési alapok az öngondoskodás tükrében
Konzulens:Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária, főiskolai docens, DF Közgazdaságtudományi Intézet, Pénzügyi Ellenőrzés Tanszék
 
12. Csukárdi Szabolcs - Csukárdi Tamás (III. évf., gazdálkodási szak)
A dolgozat címe: Védőruha ellátás értékelemzése
Konzulens:  Dr. habil Nádasdi Ferenc főiskolai tanár, DF Vezetés és Vállalkozástudományi Intézet, Vezetés- és Szervezéstudományi Tanszék

13. Sinkó Ildikó  (II. évfolyam, műszaki informatika)
A dolgozat címe: Tanár-diák kapcsolatok a Dunaújvárosi Főiskolán
Konzulens: Bán Anetta főiskolai adjunktus,  DF Tanárképző Intézet, Társadalomtudományi Tanszék

MŰSZAKI ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS SZEKCIÓ
 
14. Paulusz Ferenc (IV. évfolyam, kohómérnök)
A dolgozat címe: A Nihard -4 kopásálló ötvözet keménységének növelési lehetőségei
Konzulensek: Dr. Hári László főiskolai tanár, DF Anyagtudományi és Kohászati Intézet, Metallurgiai és Öntészeti Tanszék és Tóth Balázs óraadó, DF Anyagtudományi és Kohászati Intézet, Anyagtani és Alakítástechnológiai Tanszék
 
15. Kovács Gábor (III. évfolyam, gépészmérnök)
A dolgozat címe: Vízzel vágott alkatrész felületi érdesség vizsgálata és háromfaktoros minőségjavító kísérlet, tervben optimális beállítás meghatározása
Konzulens: Dr. Laczik Bálint, egyetemi adjunktus, BME Gépgyártástechnológiai Tanszék; főiskolai docens,  DF Gépészeti Intézet, Géptan Tanszék
 
16. Papp Gábor (III. évfolyam, gépészmérnök)
A dolgozat címe: Füstgázok káros anyag komponenseinek felbontása dielektrikummal töltött porleválasztó segítségével
Konzulens: Jenei István főiskolai docens, DF Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék
 
 
 

Eseménynaptár