archive

PÁRHUZAMOS JOGVISZONY

2014. július 22.
A Főiskola hallgatója a hallgatói jogviszony létrejöttét követően Főiskolán belül, vagy más belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából.
A/I. A Főiskola hallgatója a hallgatói jogviszony létrejöttét követően Főiskolán belül, vagy más belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából.
 
Párhuzamos hallgatói jogviszony létesítése csak újabb felvételi eljárásban, sikeres felvétel után lehetséges. Sikeres felvételi után a jelentkező köteles beiratkozni, vagy ha a Főiskola hallgatója a Főiskola másik szakára nyer felvételt, akkor bejelentkezni.
 
A hallgató egyidejűleg több párhuzamos, államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben vehet részt, a 12 állami ösztöndíjas féléve terhére.
 
 
II. A hallgatónak a párhuzamos jogviszonyt, annak létesítését követő 8 napon belül a Tanulmányi és Hallgatói Információs Hivatalhoz (THIH) írásban be kell jelentenie.
 
A hallgató a párhuzamos tanulmányok befogadását, és a hozzátartozó kreditpontok elismerését a Kreditátviteli Bizottságtól (KáB) kérheti a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.
 
 
III. A Főiskola azon hallgatója, aki adott félévben más intézmény részképzésében kíván részt venni, egyidejűleg a Főiskolára az adott félévben bejelentkezni köteles.
 
 
B/I. Más belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató párhuzamos jogviszonyt létesíthet a Főiskola érvényes felvételi döntését követően, másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából.
 
 
II. A hallgató a más felsőoktatási intézménnyel már fennálló hallgatói jogviszonyát, továbbá államilag támogatott képzés esetében a már felhasznált támogatott féléveinek számát a beiratkozás alkalmával köteles bejelenteni.
 
 
A részletes szabályozást a TVSZ 17. fejezete tartalmazza.
 

Eseménynaptár