archive

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

2014. július 22.
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza a Főiskola hallgatókat közvetlenül érintő legfontosabb szabályait. Főiskolai tanulmányi törvénykönyv.
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, amely tartalmazza az oktatási rendszer legfontosabb szabályait. Főiskolai tanulmányi törvénykönyv.
 
A felsőoktatási autonómia egyik garanciája, hogy a Főiskola minden olyan kérdést maga szabályozhat, amelyet törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Ezért a Főiskola működésének legfontosabb dokumentuma a Főiskola szenátusa által elfogadott Szervezeti és Működési szabályzat.
A felsőoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek keretei között a hallgatókra és oktatókra egyránt vonatkozó tanulmányi előírásokat a Főiskola szenátusa által elfogadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmazza. Ezek olyan előírások, amelyek betartása a Főiskola minden egyes hallgatójára és oktatójára egyaránt kötelező.
 
A TVSZ-t megtalálhatod a szabályzatok menüpont alatt is.

Eseménynaptár