archive

ÉRVÉNYES SZABÁLYZATOK

A Dunaújvárosi főiskola érvényes és hatályos szabályzatai

Szabályzatok jegyzéke (módosítva: 2016.12.13)

Adatkezelési tájékoztató
SZABÁLYZATOK


1. A Dunaújvárosi Főiskola alapító okirata (2016.09.20)

2. Szervezeti és működési szabályzat (7. kiadás, 1. mód.) (2016.12.13) *
2. Szervezeti és működési szabályzat Organogram 1. melléklet (2016.12.13) *

2/2. Foglalkoztatási követelményrendszer (5. kiadás) (2016.10.25)
 2/2-1. Minősítési és teljesítmény értékelési szabályzat (2. kiadás) (2016.02.02)

2/2-2. MTÉR mellékletek és minősítő lapok (2016.02.02)
2/3. Térírtési és juttatási szabályzat (7.kiadás, 5. módosítás) (2016.10.25)
2/4. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (6. kiadás, 4. mód.) (2016.12.13)
 2/4-1. Tanulmányi- és vizsgaszabályzat a külföldi állampolgárságú idegen nyelvi képzésben résztvevők számára (2. kiadás) (2012.07.12) **
 2/5. A főiskola hozzájárulásával, közreműködésével létrehozott, ill. működtetett szervezetek dokumentumai (ver.3) (2011.10.25)
2/6. (FEUVE) Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályzata (2016.03.16) **

 2/7. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje (1. kiadás) (2006.12.12) **

 2/8. Közbeszerzési Szabályzat (4. kiadás) (2016.03.16)
2/9. Felvételi szabályzat (3. kiadás) (2015.10.06)
 2/10. Hallgatói balesetek megelőzéséről, valamint a bekövetkezett balesetekről szóló szabályzat (2008.04.15) **
2/11. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (1.kiadás) (2016.02.02)

2/11-1. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat mellékletek (2016.02.02)

 2/12. Könyvtár és Információs Központ szabályzata (3. kiadás) (2015.03.17)

2/12-1. Könyvtárhasználati szabályzat (2. kiadás) (2016.09.27)

 2/12-2. Könyvtár és Információs Központ gyűjtőköri szabályzata (1. kiadás) (2015.03.27)

2/13. Gazdasági szervezet ügyrendje (2008.12.16) **
2/14. Belsőellenőrzési kézikönyv (2015.10.06)
2/15. Informatikai és informatikai biztonsági szabályzat (2. kiadás, 1 mód.) (2016.10.25)
2/16. Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya (2. kiadás) (2016.03.16)

2/17. Egyéni védőeszköz juttatás rendje (2014.05.07) **

2/18. Cégszerű aláírás és bélyegzőhasználat, nyilvántartási szabályzat (1. kiadás, 1. mód.) (2016.05.24)

2/19. Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje (1. kiadás) (2015.06.23)

2/20. Ellenőrzési nyomvonal szabályzat (1. kiadás) (2016.09.27)

2/21. Kockázatkezelési szabályzat (1. kiadás) (2016.09.27)

zip 3. Intézményfejlesztési terv (2016.) (zip archivum)**
 4. Címzetes főiskolai docensi kinevezések szabályzata (1. kiadás) (2001.05.05) **

 5. A szellemi alkotások védelméről és a szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzat (2. kiadás) (2016.03.16)

6. A dokori fokozat elnyeréséért tanulmányokat végző alkalmazottak támogatásának szabályzata (2000.09.01) **
 7/1. Költségvetési számlatükör (2015.06.23)

7/2. Pénzügyi számlatükör (3. kiadás) (2016.09.27)
 8. A Dunaújvárosi Főiskola helyiségeiben érvényes hírdetési rend (1. kiadás) (2015.12.08)
9. A Dunaújvárosi Főiskola kollektív szerződése (3. kiadás, 1. mód.) (2016.12.16)
 10. Pályázati szabályzat (2. kiadás) (2015.04.21)
 12. Ünnepek és megemlékezések rendje (2000.12.05) **
13. Számviteli politika (3.kiadás) (2016.09.27)

13/1. Eszközök és források értékelési szabályzata (3. kiadás) (2016.06.16)
13/2. Pénzkezelési szabályzat (3. kiadás) (2016.04.27)
14. Költségvetési számlarend (2. kiadás) (2016.09.27)

15. A DF gazdasági társaságai tulajdonosai ellenőrzési szabályzata (2. kiadás) (2016.04.01)
16. Hallgatói fegyelmi- és kártérítési szabályzat (2. kiadás) (2016.10.25)

17. A hallagatói munkadíj alapjául szolgáló munkavégzés szabályai a DF-en (2003.03.18) **

18. A Dunaújvárosi Főiskola Kerpely Antal Kollégium SZMSZ (3. kiadás) (2016.04.27)

19. Vagyonkezelési szabályzat (3. kiadás) (2016.06.16)
 20. Veszélyes anyagok kezelésének szabályzata (2003.03.18) **
21. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata (3.kiadás) (2016.06.16)
22. Munkavédelmi szabályzat (2. kiadás) (2015.07.21)
23. Tűzvédelmi szabályzat (3. kiadás) (2015.07.21)

24. Iratkezelési szabályzat (2. kiadás) (2015.10.06)

25. Közalkalmazotti szabályzat (2. kiadás) (2016.16.16)

25/1. Közalkalmazottak fegyelmi szabályzata (2. kiadás) (2015.06.23)

26. Tanulmányi versenyszabályzat (1998.11.01) **

27. A normatív kutatástámogatás felhasználásának szabályzata (1. kiadás) (2001.01.01) **
28. A Dunaújvárosi Főiskola szabályzata az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjéről (2. kiadás) (2016.10.25)
29. Szolgálati férőhely igénybevételének szabályzata (3. kiadás) (2015.10.06)
30. Kötelezettség vállalási és utalványozási szabályzat (3. kiadás) (2016.05.24)

31. Gazdálkodási szabályzat (1999.11.16) **

32. Önköltségszámítási szabályzat (3. kiadás) (2015.11.17)

33. Lakásépítés és vásárlás támogatásának szabályzata (2005.04.26) **

34. A dunaújvárosi Egyetem által alapított kitüntetések, díjak szabályzata (5. kiadás, 1. mód.) (2016.06.16)

34/1. "Dunaújvárosi Főiskoláért" díj szabályzat (2005.06.01) **
 35. Konferenciák, rendezvények, ünnepek és megemlékezések szervezési szabályzata (3. kiadás) (2015.12.08)

36. Hivatalos külföldi utazások szabályzata (1. kiadás, 2. mód.) (2015.07.21)

37. Bizonylati szabályzat (2. kiadás) (2016.05.24)
38. Beszerzési Szabályzat (2. kiadás) (2015.11.17)

39. DF tehetséggondozó programjának szabályzata (2. kiadás) (2015.03.17)

40. Informatikai kataszrófa-elhárítási kézikönyv (1.kiadás, 2. mód) (2016.09.27)

 41. Kollégiumok tűzvédelmi szabályzata (2. kiadás) (2016.01.19)

42. Reprezentáció felhasználásának és elszámolásának szabályzata (2014.04.02)

 43. Tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis (MTMT) alkalmazásának szabályzata (2.kiadás) (2016.01.19)

44. Etikai szabályzat (1. kiadás, 2. mód.) (2016.05.24)

45. Szerződéskötési szabályzat (1. kiadás) (2016.03.16)

46. Kegyeleti szabályzat (1. kiadás, 1 mód.)(2016.05.24)

47. Gólyatábor szabályzat (0.kiadás)(2015.07.21)

48. Tarozások kezelése szabályzat (1.kiadás)(2015.11.17)

49. Az egyetemi mobiltelefon flottához tartozó mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendje (1. kiadás)


* Átdolgozás alatt

** Hatályon kívül helyzve
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUMOK


zip Minőségirányítási kézikönyv (4. kiadadás 0. módosítás)
ÜGYRENDEK


U-01. Rektori Hivatal ügyrendje (2015.04.22)

U-02. Kancellária Kabinet ügyrendje (1. kiadás, 2. mód.) (2016.10.20)

U-03. HR Szolgáltató Központ ügyrendje (2015.04.22)

U-04. Pályázati Iroda ügyrendje (2015.04.22)

U-05. Informatikai Szolgáltató Központ ügyrendje (2015.05.05)

U-06. Műszaki Szolgáltató Közpot ügyrendje (2015.05.05)

U-07. Gazdasági Osztály ügyrendje (2016.10.20)

U-08. Tanulmányi Hivatalé ügyrendje (2016.12.13)

U-09. Szakmentori ügyrend (2015.09.01)

Adobe_PDF_file_icon_32x32U-10. A Dunaújvárosi Egyetem Konzisztóriumának ügyrendje (2016.02.23)

Adobe_PDF_file_icon_32x32U-11. Dunaújvárosi Egyetem Diákjóléti Bizottság ügyrendje (2016.02.26)

Adobe_PDF_file_icon_32x32U-12. Családbarát Szolgáltató Ügyrend (2016.11.29)