archive

Gumiipari technológiai szakmérnök / Rubber Engineering Technology

2014. február 04.
Jelentkezési lap hankook_logo

A jelentkezés feltétele
Műszaki képzési területen alapképzési szakon szerzett mérnöki oklevél.
 
Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése
Gumiipari technológiai szakmérnök
 
A képzés időtartama
2 félév
 
A képzés helyszíne
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
 
A képzés célja
A munkaerőpiac regionális igényeit - különös tekintettel a Hankook Tire Kft-re - e szak-irányú továbbképzéssel kívánjuk kielégíteni. A továbbképzési szak hallgatói az alapképzési alapismeretekre támaszkodva megismerik a gumifeldolgozás különböző technológiáit. A végzett szakmérnökök e képzés keretében megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek el-sajátításával képesek a gumiabroncs-gyártással összefüggő feladatok (fejlesztés, irányítás, tervezés) elvégzésére, valamint rendelkeznek azokkal a gumiipari technológiai és műszaki ismeretekkel, amelyek szükségesek az adott technológiai folyamat működtetéséhez, fejlesztéséhez .
 
A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása
Havonta egy-két hétvége, általában pénteki, szombati napok
 
A minősítés feltételei:
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
− a záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése.
 
A záróvizsga részei:
− a szakdolgozat védése,
− szóbeli vizsga a mintatanterv által meghatározott tárgyakból.
 
Az oklevél minősítése: a bizottság által a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.
 
Az egy félévre megállapított tandíj összege
A költségtérítés összege: 150.000 Ft/félév.

A jelentkezés formája
Jelentkezés a DF saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával is kérhető a DF Felvételi Irodától.
 
Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Főiskola Felvételi és Információs Iroda, Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
E-mail: felveteli@mail.duf.hu
 
Jelentkezési határidő
Őszi félévre (szeptemberi kezdéssel) augusztus 31. Keresztféléves képzésre (februári kezdéssel) január 31.
 
A képzés indításának feltétele
A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

Eseménynaptár