archive

Ipari környezeti / Engineer specialized in Industrial Environment

2014. február 04.
Jelentkezési lap


A jelentkezés feltétele
alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség
 
Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése
Ipari környezeti szakmérnök
 
A képzés időtartama
Két félév
 
A képzés helyszíne
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
 
A képzés célja
A képzés célja olyan korszerű, ökológiai, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek az egyes ipari és mezőgazdasági vállalatok környezetvédelmi megbízotti teendőinek ellátására.
 
Főbb tanulmányi területek
Alapismeretek: Zaj és rezgésvédelem, Környezetirányítás
 
Szakmai törzsanyag: Talajvédelem, Víztisztaság védelem, Levegőtisztaság védelem, Környezetvédelmi mérések, Hulladékgazdálkodás
 
Speciális szakmai ismeretek: Környezetvédelmi hatósági eljárások és környezeti jog, Környezeti állapotértékelés és hatástanulmányok, Munkavédelem
 
A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása
Havonta egy-két hétvége, általában pénteki, szombati napok
 
A záróvizsgára bocsátás feltételei
- a tantervben előírt vizsgakövetelmények teljesítése,
- két bíráló által elfogadott szakdolgozat.
A záróvizsga részei: átfogó (komplex) szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott tantárgyakból és a szakdolgozat megvédése.
 
Az egy félévre megállapított tandíj összege
A költségtérítés összege: 150.000 Ft/félév.
 
A jelentkezés formája
Jelentkezés a DF saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával is kérhető a DF Felvételi Irodától.
 
Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Főiskola Felvételi és Információs Iroda § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
E-mail: felveteli@mail.duf.hu
 
Jelentkezési határidő
Szeptember 15.
 
A képzés indításának feltétele
A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

Eseménynaptár