archive

Hallgatói Sikerességet Támogató projekt az AVATAR rendszer bevezetésével

2016. október 18.

 

A felsőoktatásban egyre nagyobb gondot jelent a hallgatók lemorzsolódása. A probléma megoldása érdekében a Dunaújvárosi Egyetem jogelődje, a Dunaújvárosi Főiskola 2014-ben indította el Hallgatói Sikerességet Támogató programját a HASIT-ot, hogy csökkentse a lemorzsolódást és támogassa a hallgatók sikerességét. Ennek szerves részét képezi a Szakmentori program, illetve az Avatar rendszer.

 

Az egyetem szakemberei a HASIT elindítása előtt megvizsgálták, hogy mely kurzusokon magas a hallgatói lemorzsolódás. A kurzusokat oktató kollégáknak érzékenyítő programot szerveztek, melynek célja az volt, hogy megértsék, nem attól jó egy oktató, hogy nehezen teljesíthető követelményeket állít a hallgatók elé. Akkor sikeres egy oktató, ha a hallgatói is sikeresek. A vizsgálat azt is megállapította, hogy támogatni kell a hallgatókat abban, hogy a középfokú oktatásból hozott esetleges hiányosságaikat sikeresen leküzdjék. Így született meg a HASIT, azaz a Hallgatói Sikerességet Támogató projekt.

A program elindulása után érzékelhető volt a pozitív változás, hiszen a sok, korábban nehezen teljesíthető kurzus esetében jelentősen nőtt azon hallgatók száma, akik sikeresen abszolválták a tantárgyakat. Az egyetem mindezt úgy tudta megvalósítani, hogy közben ragaszkodott az oktatás magas minőségéhez.

 

A HASIT következő fázisa 2015-ben indult el, melyben továbbfejlesztették a korábbi eredményeket, valamint új elemekkel bővítették a rendszert. A HASITDUE projekt 6 nagy részből állt. Már korábban létrehozták a szakmentori rendszert, melynek célja, hogy személyes támogatást nyújtson a hallgatóknak. A szakmentorok egyben oktatók is, akik az adott szakra járó hallgatókkal az előadásokon és a gyakorlatokon is találkoznak, így teljes mértékben tisztában vannak a szak követelményeivel. Tudják, melyek azok a tantárgyak, amelyek teljesítéséhez több energiát kell a hallgatóknak befektetni, és ha szükséges, kollégáikkal közvetlenül meg tudják beszélni a problémás eseteket. Emellett a szakmentorok a félév során több alkalommal szakmentori órákat tartanak, ahol egyénileg is foglalkoznak a hallgatókkal. Sürgős probléma esetén a hallgatók a szakmentori órákon kívül is bármikor kereshetik szakmentorukat e-mailben, vagy akár személyesen is. Nem csak a hallgató keresheti szakmentorát és kérhet tőle segítséget, hanem a szakmentornak is feladata, hogy

 

kep1

 

folyamatosan figyelemmel kísérje a hozzá rendelt hallgatók előrehaladását és tanulmányaik sikeres teljesítését.

Amennyiben a szakmentor úgy látja, hogy egy hallgató nem teljesít megfelelően (például jelentősebb lemaradásban van a mintatantervéhez képest), ő keresi meg a hallgatót és kezdeményezi a beszélgetést, javasol lehetséges megoldásokat.

A szakmentor kapcsolatot tart a Diáktanácsadóval is, aki életvezetési tanácsadás feladatot lát el az intézményben, s a DUE Kompetencia Központjához tartozik.

Az intézmény szakmentori szervezete a tanulmányi-tanulási tanácsadásra összpontosít elsősorban; legfontosabb feladata a kiegyensúlyozott, a konfliktusait jól kezelő, magas önismereti szinttel rendelkező szakemberek képzésében való aktív közreműködés.

 

Az egyetemen kidolgoztak egy olyan képzést is, melynek során az oktatókat felkészítik arra, hogy ne csak a hagyományos felsőoktatási módszereket alkalmazzák a munkájuk során, hanem ismerjék meg és használják a kooperatív technikákat is. A program során az átlagosnál tehetségesebb hallgatókat arra biztatják, hogy kapcsolódjanak be a szakkollégiumokba és a tudományos diákköri munkákba. Az oktatók természetesen folyamatos támogatást nyújtanak ezeknek a hallgatóknak a TDK dolgozatok megírásában is. Az egyetemen végeztek egy minden oktatóra kiterjedő kutatást is, amely azt vizsgálta, hogy az oktatók szerint milyen kompetenciákkal érkeznek az egyetemre a hallgatók, valamint azt, hogy mi lenne az ideális kompetenciaszint a tanulmányok sikeres elvégzéséhez. Az eredmények közötti különbség rávilágított arra, hogy mely területeken szükséges támogatást nyújtani a hallgatóknak. Kifejlesztettek egy monitoring rendszert is, az ún. AVATAR programot, azzal a céllal, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a hallgatók teljesítményét és előmenetelét attól a pillanattól kezdve, hogy egyetemi polgárokká váltak. Partnerként bevonták a projektbe a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK), illetve a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesületét (FETA) is, akik kidolgozták az általuk nyújtandó diáktanácsadás módszerét, és egy Fejlesztési Központ kiépítésére tettek javaslatot.

 

2016-ban második fázisába lépett a HASITDUE projekt, melynek neve: HASITDUE-FSA 2 lett. Ennek a fázisnak az egyik legfontosabb eleme a már említett AVATAR rendszer bevezetése és éles tesztelése a Dunaújvárosi Egyetemen. Az Avatar alkalmazás legfőbb célja a hallgatói aktivitás és sikeresség mérése, valamint az eredmények megjelenítése. Minden hallgató saját (Neptun) azonosítójával léphet be a rendszerbe, ahol beállíthatja a neki tetsző Avatar figurát, valamint saját

 

 

kep2

 

felületének a megjelenítését. A hallgató az aktuális állapot megjelenítésével folyamatos tájékoztatást kap a mintatantervhez viszonyított haladásáról, határidős feladatairól. Cél, hogy az alkalmazást az egyetemi életbe olyan szinten bevonják, hogy motiválóan, elsődleges információforrásként álljon az egyetemisták rendelkezésére.

A hallgatói Avatar állapot értékelésére számos mérhető indikátort alkalmaznak, melyeket egy speciálisan kialakított képlet segítségével „érzelmi” állapotként jelenítenek meg.

 

Példák a fontosabb indikátorként megjelenő hallgatói tevékenységekre: órai jelenlét (nappali tagozatosok esetén), határidők betartása, mintatanterv szerinti tantárgyak teljesítése, plusz tantárgyak felvétele, kapott érdemjegyek.

A felsorolt és az ezen kívüli indikátorokat, eltérő súllyal, egy számadatként értékelik, melyek alapján megjelenítik a hallgatói Avatar „érzelmi” állapotát. Hét „érzelmi” állapot lehetséges: (1) elégedett, boldog, (2) mosolygós, (3) bizakodó, (4) semleges, (5) szomorú, (6) aggódó, felszólító, (7) haragos.

A hallgatót az azonnali és kontextusfüggő Avatar állapot megjelenítésen kívül több kiegészítő funkcióval is támogatják. Ilyenek például a tanár-diák, diák-diák kapcsolattartást megkönnyítő levelezés, vagy a segítségnyújtást kínáló és igénylő tutorálás funkció.

Az egyetemi élet leterheltségét, feladatait egy a rendszerbe épített „játéktér” szolgáltatással próbálják enyhíteni, amelyben a hallgatók által fejlesztett, és különböző tanulmányi versenyeken fejlesztendő szórakoztató és gondolkodtató programokat tesznek elérhetővé.

A hallgatókon kívül a tanári, oktatói tevékenységet is minősítik az előzőekben ismertetett Avatar állapot megjelenítéssel, az oktatói tevékenységre vonatkozó indikátorokkal.

Az eddigi hallgatói és oktatói visszajelzések alapján a Dunaújvárosi Egyetem által kifejlesztett Avatar rendszer egy innovatív és modern alkalmazás, amely naprakész és hasznos információkat szolgáltat mind hallgatók, mind az oktatók számára, sikerességük támogatásának érdekében.

Eseménynaptár

Hírarchívum

UjSzechenyiTerv

MoMegujul

CimerNFU


TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051