archive

A Magyar Rektori Konferencia csatlakozott a “Strengthening Professional Higher Education and VET in Central and South Eastern Europe (PROCSEE)” elnevezésű projekt munkájához.

2016. december 09.

A projekt koordinátora a szlovén Association of Slovene Higher Vocational Colleges – Association HVC, a projekt partnerek pedig a EURASHE mellett olyan nemzeti szintű ernyőszervezetek, melyek tagjai alkalmazott tudományokat oktató felsőoktatási intézmények (a magyar MRK és a cseh CASPHE), valamint egy felsőoktatási ügynökség (a horvát AZVO), egy felsőoktatási tanácsadó cég (KIC Malta) és egy közigazgatási egyetem (a román SNSPA).

 

A PROCSEE projekt célja az alkalmazott tudományok felsőfokú oktatásának (Professional Higher Education, továbbiakban: PHE) erősítése Közép- és Dél-Kelet Európában (CSEE).

 

A projekt munka az alábbi 4 tematikus területen valósul meg:

 

1. Alignment of PHE with regional development strategies (A PHE összhangja a regionális fejlesztési stratégiákkal)

2. Promotion of PHE to respond to skill shortages (A PHE promóciója a szakismerethiány megszüntetésére irányulóan)

3. Organising and monitoring student placements in the world of work (A hallgatók munka világában történő elhelyezkedésének szervezése és nyomonkövetése)

4. Personal Learning Environments in PHE (Személyes tanulási környezet a PHE-ben)

 

Az MRK elnöksége felkérte Dr. András Istvánt, a Dunaújvárosi egyem rektorát, hogy vegyen részt a Bizottság munkájában, amely a projekt stratégiai irányait határozza meg. A Dunaújvárosi Egyetem két oktatója, Dr. Piricz Noémi tanszékvezető, valamint Sófalvi István mesteroktató pályázott a „Personal Learning Environments in PHE” (Személyes tanulási környezet a PHE-ben) terület szakértői pozícióira.

 

A projekt keretében a PHE Kiválóságáért létrehozott Nemzeti Stakeholder Bizottság első workshopja 2016. július 5-én megrendezésre került, és az ülésen a résztvevők kidolgozták a PHE Nemzeti Prioritás Lista vázlatát, melyet több körös véleményeztetést követően véglegesítettek nyár végén a projekt magyar szakértői. A projektben résztvevő partnerországok PHE kihívásaira alapozva megtörtént a közép-, és dél-kelet európai PHE kihívások okainak és következményeinek feltérképezése a 2016. szeptember 28. és október 1. között Szlovéniában megrendezett Szakértői Fórumon.

 

2016. november 23-án tartotta meg első disszeminációs rendezvényét az MRK a gyakorlatorientált felsőfokú oktatás (PHE) Közép- és Dél-Kelet Európában történő erősítését célzó PROCSEE projekt keretében. Az eseményen az egyes PHE témák felelős magyar szakértői mutatták be röviden a terület kihívásainak okait és egyéb körülményeit, melyeket a projekt-partner országok szakértői a 2016. szeptemberi Szakértői Fórumon rögzítettek.

Az eseményen a témában érintett hazai intézmények – többek között a Dunaújvárosi Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem – mellett részt vett a EURASHE főtitkára, Michal Karpíšek is, így lehetőség adódott a EURASHE aktuális tevékenységeinek megismerésére is. A workshop során körvonalazódott, hogy regionális és hazai szinten egyaránt kialakulóban van a PHE felsőoktatásbeli és iparági szerepe, és a viták során az intézmények több területen is beazonosították a PHE hasznosulásának lehetőségeit, „kitörési pontjait”.

Eseménynaptár

Hírarchívum

UjSzechenyiTerv

MoMegujul

CimerNFU


TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051