archive

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

2014. szeptember 08.

Jelentkezési lap1. A képzési cél:

A felnőttképzési szakon végzettek képesek felnőttképzési programok, rendezvények szervezésére; felnőttképzési célú projektek generálására, kialakítására és lefolytatására; a felnőttképzési intézményekben zajló adminisztráció kezelésére. A munkaerő piaci igényeknek megfelelően alkalmasak a felnőttképzés különböző szinterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására; a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére és a teljes képzési folyamat működtetésére értékálló minőségbiztosítási rendszerben. Hatékonyak a tanulásszervezés különböző módjainak alkalmazását illetően és magas szintű felnőttoktatás-módszertani kultúrával rendelkeznek; alkalmasak továbbá a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére.

 

2. A jelentkezés feltétele:

Andragógia alapszakon bármelyik intézményben szerzett végzettség

 

3. Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése:

Felnőttképzési szervező


4. Képzési idő:

(a képzés csak levelező tagozaton indul) 2 félév


5. A képzés főbb tanulmányi területei:

- Szakmai alapozó kötelező ismeretek: (40 kredit)

- Szakmai gyakorlat: 10 kredit

- Választáson alapuló speciális szakmai ismeretek: (5 kredit)

- Szakdolgozat: 5 kredit

 

6. Éves tanulmányi terv:

Konzultációs időszak: szorgalmi időszak 15 hét, ezen belül kéthetente két nap (péntek, szombat).

Vizsgaidőszak: félévenként 5 hét.

 

7. A minősítés feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
  • a bíráló által elfogadott szakdolgozat

 

8. A záróvizsga részei:

  • a szakdolgozat védése,
  • átfogó (komplex szóbeli vizsga)

Az oklevél minősítése: Az opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

 

9. Korábban szerzett ismertek, gyakorlatok beszámítási rendje

Az egyetem elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. Az egyetem elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.

Az egyetem a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetlegesen hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a szakterületen korábban megszerzett tudás felméréséből áll.

 

10. A jelentkezés formája

Jelentkezés a DUE saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával
is kérhető a DUE Felvételi Irodától.

 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Felvételi és Információs Iroda, Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)

Tel.:(25) 551-177, 551-254.


E-mail: felveteli@uniduna.hu

Eseménynaptár