archive

GÉPÉSZETI KARBANTARTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

2014. február 04.


Képzési program

Jelentkezési lap

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gépészeti karbantartó szakirányú továbbképzési szak

 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Gépészeti karbantartó szakmérnök

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe

Műszaki képzési terület

 

4. A felvétel feltétele

A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

5. A képzési idő

Két félév

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

E szakon végzett szakmérnök képes a karbantartás helyzetének komplex, műszaki-gazdasági megítélésére, a fejlődési tendenciák értékelésére;

Képes a karbantartási rendszer elméletileg megalapozott korszerű kialakítására, a terme-lés/szolgáltatás szempontjainak figyelembevételére;

Képessé válik a gépészeti jellegű eszközök karbantartási (ápolási-gondozási, ellenőrzési, javítási) folyamatainak, technológiáinak tervezésére, irányítására;

Képes a műszaki diagnosztika korszerű eljárásainak és eszközeinek alkalmazására;

 

Az irányítási és végrehajtási szinten képes a karbantartási rendszer kiválasztására, megvalósítására és fejlesztésére;

Valamint menedzsment ismeretek birtokában képes csoportmunkában részt venni, munkatársakat irányítani, más szakmai területek szakembereivel együttműködni.

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

Alapismeretek: Minőségbiztosítási, karbantartás-elméleti és folyamatszervezési ismere-tek;

Szakma-specifikus tudáselemek: különféle karbantartási technikák és technológiák, szervezés és ökonómia.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

Minőségbiztosítás, Méréstechnika, Karbantartás-elmélet, Folyamatszervezés;

Javítástechnológia, Műszaki diagnosztika, Tribológia, Környezetvédelem, Karbantartás szervezése és ökonómiája, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

 

Személyes adottságok, készségek:

Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakmérnöki szakképzettség birtokában a gépészeti karbantartó szakmérnök alkalmas termelő/szolgáltató cég/vállalkozás célszerű karbantartásának megvalósítására és fejlesztésére;

Alkalmas a cég/vállalkozás karbantartási szervezetének kialakítására és működtetése komplex feltételeinek meghatározására;

Alkalmas a karbantartás egészének és részterületeinek irányítására, szervezési jellegű feladatok ellátására;

Valamint a cég/vállalkozás karbantartási szervezetének vezetésére.

Eseménynaptár