fejlec_uniduna_elj_tanulj Középeurópai Technológiai és Innovációs Közhasznú Kft.

Gyakorlatvezető mentortanár

2014. február 04.

Jelentkezési lapJelentkezés feltétele

Pedagógusképzésben, tanárképzésben legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése

Gyakorlatvezető mentortanár

 

A képzés időtartama

2 félév

 

A képzés helyszíne

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

 

A képzés célja

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallgatók közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezető feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.

 

Főbb tanulmányi területek

A mentortanár-képzés pedagógiai alapjai, mentori feladatok; Kutatásmódszertan; A pedagógiai folyamatok megfigyelése; A tanulási folyamat eredményeinek értékelése; Pedagógiai konfliktusok kezelése; Szakmódszertani ismeretek; Mentorálási gyakorlat; Tervezés, szervezés, koordináció a mentori munkában; Digitális pedagógia; Szakmai menedzsment

 

A kínált végzettség

A gyakorlatvezető mentortanár munkáját a pedagógusi kompetenciák magas szintű és tudatos alkalmazása kell, hogy jellemezze, illetve emellett a gyakorlatvezető mentortanárnak képesnek kell lennie a pedagógusképzés követelményeiben megkívánt szakmai képességek fejlesztésére is. Az erre irányuló módszerek ismerete mellett az önreflexió az a kulcsképesség, amelynek alkalmazásával lehetővé válik a tervezett pedagógiai hatások és a gyakorlatban történő megvalósulások összevetése, értékelése, valamint a diszkrepancia okainak a feltárása. Ugyanez a tudatosság szükséges a hallgatók tapasztalatszerző munkájának az irányításához, elemzéséhez és értékeléséhez is, amely ezáltal a hallgatók tapasztalati tanulásának a hatékonyságát, így a gyakorlati képzés, illetve a pályakezdők beilleszkedésének az eredményességét szolgálja.

 

A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása

Havonta egy-két hétvége, általában pénteki, szombati napok

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei

- a tantervben előírt vizsgakövetelmények teljesítése,

- két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: átfogó (komplex) szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott tantárgyakból és a szakdolgozat megvédése.

 

Az egy félévre megállapított tandíj összege

A költségtérítés összege:120.000 Ft/félév.

 

Igénybe vehető kedvezmények

Kormányrendelet által biztosított kedvezmények (adókedvezmény, kismamák kedvezménye). Kiváló tanulmányi eredmény alapján.

 

A jelentkezés formája

Jelentkezés a DF saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával is kérhető a DF Felvételi Irodától.

 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Főiskola Felvételi és Információs Iroda - Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)

Tel.: (25) 551-177 (25) 551-177 , 551-254.
E-mail: felveteli@mail.duf.hu

 

Jelentkezési határidő

Szeptember 15.

 

A képzés indításának feltétele:

A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

Eseménynaptár