archive

HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

2014. március 21.

Képzési terv

 Jelentkezési lap

1. A szak megnevezése: Hegesztő technológus szakirányú továbbképzési szak


2.  A szak oklevélben szereplő megnevezése: Hegesztő technológus szakmérnök


3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Műszaki képzési terület

 

4. Képzési cél:

A képzés felkészítést nyújt a hegesztett fém-, kerámia- és kompozit szerkezetek tervezésében, gyártásában és kivitelezésében dolgozó mérnökök számára az adott alap-anyag hegesztési technológiájával kapcsolatos tudásuk bővítéséhez, szakmai tudásuk mélyítéséhez és biztosítja a szakemberek számára a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését, különös tekintettel a legkorszerűbb hegesztési és rokon eljárásokra, anyagismeretre, tervezési ismeretekre, anyagvizsgálati, gyártástervezési és minőségirányítási ismeretekre.


A képzés ajánlott

- hegesztett szerkezetek tervezésével foglalkozó,

- hegesztett szerkezetek gyártását irányító,

- minőségirányítással foglalkozó,

- hegesztett szerkezetek anyagvizsgálatával foglalkozó

szakemberek, középvezetők és vezetők számára.

 

5. A jelentkezés feltétele:

Alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség és legalább két éves szakmai gyakorlat. A képzésre hagyományos (műszaki) egyetemi végzettséggel is lehet természetesen jelentkezni.

 

6. A képzés időtartama: 3 félév


7. Éves tanulmányi terv: a szorgalmi időszak 14 hét, ezen belül hetente két nap (pénteken és szombaton) van foglalkozás.


8. Kötelező kreditek száma: 90 kredit

 

9. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditek:

 

Anyagok és viselkedésük hegesztés során: 14 kredit

(Anyagszerkezetek, Anyagok hegeszthetősége)

Hegesztés és rokoneljárásai technológiája, berendezései: 28 kredit

(Hegesztés technológia I. és II., Hegesztő berendezések I. és II.)

Hegesztett szerkezetek és kötések tervezése, vizsgálata: 22 kredit

(Hegesztett szerkezetek tervezése, Hegesztett kötések vizsgálata, Hegesztett kötések roncsolás-mentes vizsgálata)

Gyártás és mérnöki alkalmazások: 18 kredit

(CAD/CAM rendszerek a hegesztésben, Gyártástervezés, Minőségirányítás)

 

 

10. Tanulmányi kötelezettségek, értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások:

Aláírás: A szakdolgozat beadásának feltétele a szakdolgozat elkészítését és annak be-adhatóságát igazoló aláírás megszerzése.

 

Félévközi jegy: a szorgalmi időszakban a tanórán készített írásbeli és szóbeli beszámolóval, illetve otthoni munkával készített feladat (tanulmány) valamint a gyakorlatokon végzett munka értékelése.

 

Vizsgajegy: a vizsgával záródó tárgyaknál a vizsgaidőszakban a tananyag elsajátításáról szóban vagy írásban illetve szóban és írásban kell számot adni.

Záróvizsga: a mintatanterv szerinti három tárgycsoportból tett komplex szóbeli vizsga.

 

Szakdolgozat: a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű mérnöki feladat, melynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a szakirodalom feldolgozásával és a konzulensek irányításával készíthető el. A szakdolgozatot a 3. félévben a tanulmányokkal párhuzamosan kell elkészíteni.

 

11. A szakdolgozat kreditértéke: 8 kredit


12. Korábban szerzett ismertek, gyakorlatok beszámítási rendje

Az egyetem elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. Az egyetem elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.


Az egyetem a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetlegesen hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a szakterületen korábban megszerzett tudás felméréséből áll.

 

13. A jelentkezés formája

Jelentkezés a DUE saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával is kérhető a DUE Felvételi Irodától.


 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Felvételi és Információs Iroda

Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)

Tel.:(25) 551-177, 551-254.

E-mail: felveteli@uniduna.hu

Eseménynaptár