archive

Minőségirányítási szakmérnök / Engineer specialized in Quality Control

2016. november 29.
A jelentkezés feltétele
Alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és mérnöki szak-képzettség.
 
Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése
Minőségirányítási Szakmérnök
 
A képzés időtartama
2 félév
 
A képzés helyszíne
Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros
 
A képzés célja
Olyan felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik a már korábban megszerzett felsőfokú graduális képzésre alapozva olyan módszertani, vállalatirányítási, statisztikai, mérési, stb. ismeretekkel rendelkeznek, amelyekkel sikeresen képesek a különböző szakterületek minőségügyi igényeinek kielégítésére, úgymint rend-szerépítés üzemeltetés és szaktanácsadás. A kurzus külön hangsúlyt fektet az auditori képzésre.
 
Főbb tanulmányi területek
Alapozó tantárgyak:
− Minőségügy normatív alapjai
− Minőségirányítási módszerek, eszközök és technikák
− Irányítási rendszerek
− Statisztikai folyamatirányítás
− Vállalatirányítás és minőségköltségek
− Metrológia
Szaktárgyak:
− TQM és projektmenedzsment
− Auditálás folyamata
− Informatikai támogató rendszerek a gyakorlatban
Kiegészítő ismeretek:
− Minőségügyi irányítási rendszerek választható 1.
− Minőségügyi irányítási rendszerek választható 2.
(kötelezően választható tantárgyak: Anyagtudományok, Hegesztés irányítási rendszerek, HACCP, Közigazgatási minőségirányítás, Autóipari minőségirányítás)
 
A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása
Havonta egy-két hétvége, általában pénteki, szombati napok
 
A záróvizsgára bocsátás feltételei
- a tantervben előírt vizsgakövetelmények teljesítése,
- két bíráló által elfogadott szakdolgozat.
A záróvizsga részei: átfogó (komplex) szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott tantárgyakból és a szakdolgozat megvédése.
 
Az egy félévre megállapított tandíj összege
A költségtérítés összege: 150.000 Ft/félév.
 
A jelentkezés formája
Jelentkezés a linkre kattintva ésrhető el.
 
Szakfelelős
Dr. Bajor Péter főiskolai docens
bajorp@uniduna.hu
Tel.: 06/25 551-142
 
Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Egyetem Felvételi és Információs Iroda, Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
E-mail: felveteli@uniduna.hu
 
Jelentkezési határidő
Őszi félévre augusztus 31. Keresztféléves képzésre (februári kezdéssel) január 31.
 
A képzés indításának feltétele
A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

Eseménynaptár