archive

Műszaki diagnosztika és méréstechnika / Technical Diagnostic and Metrology

2014. február 04.
Képzési program
Jelentkezési lapA jelentkezés feltétele
alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és informatika vagy műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség.
 
Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése
Műszaki Diagnosztikai és Méréstechnikai szakmérnök
 
A képzés időtartama
2 félév
 
A képzés helyszíne
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
 
A képzés célja
Olyan felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik a már korábban megszerzett felsőfokú graduális képzésre alapozva olyan méréstechnikai és diagnosztikai, valamint anyag- és rendszerismeretekkel rendelkeznek, amelyekkel sikeresen képesek a 21. századi emeltszintű (high-tech) megbízhatósági tesztek és mérések elvégzésére, képesek a gépipari diagnosztikák és anyagvizsgálatok elvégzésére, valamint akkreditált laboratóriumi munkák önálló szervezésére és végzésére.
 
Főbb tanulmányi területek
Alapozó tantárgyak:
- Matematikai statisztika és folyamatirányítás
- Számítógépes gépészeti eszközök alapjai
- Mechatronika alapjai
- Méréstechnika magasabb fokon
Szaktárgyak:
- Műszaki diagnosztika korszerű módszerei
- Roncsolásmentes és roncsolásos anyagdiagnosztikák
- Gyakorlati és forgógép diagnosztikák
- Mechatronika gyakorlat
- Végeselemes számítási módszerek
Kiegészítő ismeretek:
- Minőségirányítás, laboratóriumok akkreditációja és szabványügyi ismeretek
 
A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása
Havonta egy-két hétvége, általában pénteki, szombati napok
 
A záróvizsgára bocsátás feltételei
- a tantervben előírt vizsgakövetelmények teljesítése,
- két bíráló által elfogadott szakdolgozat.
A záróvizsga részei: átfogó (komplex) szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott tantárgyakból és a szakdolgozat megvédése.
 
Az egy félévre megállapított tandíj összege
A költségtérítés összege: 160.000 Ft/félév.
 
A jelentkezés formája
Jelentkezés a DF saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával is kérhető a DF Felvételi Irodától.
 
Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Főiskola Felvételi és Információs Iroda § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
E-mail: felveteli@mail.duf.hu
 
Jelentkezési határidő
Őszi félévre augusztus 31. Keresztféléves képzésre (februári kezdéssel) január 31.
 
A képzés indításának feltétele
A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

Eseménynaptár