archive

SZEMÉLYÜGYI SZERVEZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

2014. február 04.

Képzési program

Jelentkezési lap


1. A képzési cél:

 

A személyügyi szervező szakirányon végzők alkalmasak a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatai szakszerű ellátására, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre épülő tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására, a munkavállalói problémákkal küzdők szakmai szocializációjának elősegítésére.

 

2. A jelentkezés feltétele:

A belépéshez elfogadható andragógia alapképzési szakon szerzett oklevél

 

3. Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése:

Személyügyi szervező

 

4. Képzési idő:

(a képzés csak levelező tagozaton indul) 2 félév

 

5. A képzés főbb tanulmányi területei:

- Szakmai alapozó kötelező ismeretek: (40 kredit)

- Szakmai gyakorlat: 10 kredit

- Választáson alapuló speciális szakmai ismeretek: (5 kredit)

- Szakdolgozat: 5 kredit

 

6. Éves tanulmányi terv:

Konzultációs időszak: szorgalmi időszak 15 hét, ezen belül kéthetente két nap (péntek, szombat).

Vizsgaidőszak: félévenként 5 hét.

 

7. A minősítés feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
  • a bíráló által elfogadott szakdolgozat

 

8. A záróvizsga részei:

  • a szakdolgozat védése,
  • átfogó (komplex szóbeli vizsga)

Az oklevél minősítése: Az opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

 

9. Korábban szerzett ismertek, gyakorlatok beszámítási rendje

A Főiskola elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. A Főiskola elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.

A Főiskola a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetlegesen hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a szakterületen korábban megszerzett tudás felméréséből áll.

 

10. A jelentkezés formája

Jelentkezés a DF saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával
is kérhető a DF Felvételi Irodától.

 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Főiskola Felvételi és Információs Iroda § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)

Tel.:(25) 551-177, 551-254.

E-mail: felveteli@mail.duf.hu

Eseménynaptár