archive

Területfejlesztő közgazdász

2014. február 04.

Jelentkezési lap


A jelentkezés feltétele
Az alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és gazdaságtudományi képzési területen szerzett közgazdász szakképzettség.

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése
Területfejlesztő közgazdász.

A képzés időtartama

2 félév, összesen 200 óra.

A képzés helyszíne

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a terület és településfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, dokumentumokat, szakirodalmat, módszereket, a téma elméletét- és gyakorlatát, és képesek a kérdéskörben önállóan tevékenykedni, alkotó módon munkálkodni, a problémákat feltárni, és a megoldásokhoz hasznos javaslatokkal élni.
Akik ismerik a területfejlesztés alapfogalmait, az EU területfejlesztési és vidékfejlesztési politikáját, lehetőségeit, fontosabb dokumentumait. Akik képesek önállóan „felkutatni” és felhasználni a szükséges adatbázist és szakirodalmi forrásokat, önállóan felismerik a legkorszerűbb matematikai-statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségeit, tájékozódni képesek a pénzügyi forrásszerzés terén, önállóan felismerik a problémákat, és képesek azok megoldásához szükséges optimális módszerkombinációk eredményes alkalmazására.

Főbb tanulmányi területek
Szakhoz kapcsolódó ismeretek: Alapozó elméleti és módszertani ismeretek, Regionális elemzési módszerek, Gazdaságföldrajz
Szakirányú ismeretek: Terület- és településfejlesztés, Térségi logisztika, Infrastruktúra, Területi stratégiák és monitoring, Régió- és településmarketing,Turizmus gazdaságtana, Város- és vidékfejlesztés, Stratégiai tervezés, EU-ismeretek.

A kínált végzettség

A Területfejlesztő közgazdász oklevél birtokában képes
- a terület és településfejlesztéssel kapcsolatos legújabb híranyagok megértésére, megítélésére, felkutatására,
- a témakörrel kapcsolatos nemzetközi, EU-s és hazai anyagokban eligazodni, a vitákban érdemben részt venni, gyakorlatban alkalmazni,
- az EU-s és hazai fejlesztési politikát megérteni és megítélni.

A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztás

Havonta egy-két hétvége, általában pénteki, szombati napok.

A záróvizsgára bocsátás feltételi
- a tantervben előírt vizsgakövetelmények teljesítése,
- két bíráló által elfogadott szakdolgozat, legalább egy idegen nyelvből „C” típusú állami nyelvvizsga.
A záróvizsga részei: átfogó (komplex) szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott tantárgyakból és a szakdolgozat megvédése.

Az egy félévre megállapított tandíj összege
A költségtérítés összege: 130.000 Ft/félév.

Igénybe vehető kedvezmények
Kormányrendelet által biztosított kedvezmények (adókedvezmény, kismamák kedvezménye). Kiváló tanulmányi eredmény alapján.

A jelentkezés formája
Jelentkezés a DF saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával is kérhető a DF Felvételi Irodától.

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Főiskola Felvételi és Információs Iroda ■ Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
E-mail: felveteli@mail.duf.hu

Jelentkezési határidő

Őszi félévre augusztus 31.

A képzés indításának feltétele
A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

Eseménynaptár