archive

Város- és vidékfejlesztő szakközgazdász

2014. február 04.

Jelentkezési lap


A jelentkezés feltétele
Az alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és gazdaságtudományi képzési területen szerzett közgazdász szakképzettség.

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése

Város- és vidékfejlesztő szakközgazdász

A képzés időtartama
2 félév, összesen 200 óra

A képzés helyszíne
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a város- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, dokumentumokat, szakirodalmat, módszereket, a téma elméletét- és gyakorlatát, és képesek a kérdéskörben önállóan tevékenykedni, alkotó módon munkálkodni, a problémákat feltárni és a megoldásokhoz hasznos javaslatokkal élni.

Főbb tanulmányi területek

Szakhoz kapcsolódó ismeretek: Alapozó elméleti és módszertani ismeretek, Regionális elemzési módszerek, Gazdaságföldrajz
Szakirányú ismeretek: Turizmus gazdaságtan, Turizmus társadalmi-, gazdasági-, környezeti alapjai, Falusi turizmus szervezése, Terület- és településfejlesztés, Régió- és településmarketing, Infrastruktúra, Város- és vidékfejlesztés, Gazdaságpolitika, Stratégiai tervezés.

A kínált végzettség

A Város- és vidékfejlesztő közgazdász oklevél birtokában képes
- a város- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos legújabb híranyagok megértésére, megítélésére,
- a témakörrel kapcsolatos nemzetközi, EU-s és hazai anyagokban eligazodni, a vitákban érdemben részt venni,
- az EU-s és hazai fejlesztési politikát megérteni és megítélni.

A záróvizsgára bocsátás feltételi
- a tantervben előírt vizsgakövetelmények teljesítése,
- két bíráló által elfogadott szakdolgozat, legalább egy idegen nyelvből „C” típusú állami nyelvvizsga.
A záróvizsga részei: átfogó (komplex) szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott tantárgyakból és a szakdolgozat megvédése.

Az egy félévre megállapított tandíj összege
A költségtérítés összege: 130.000 Ft/félév.

Igénybe vehető kedvezmények
Kormányrendelet által biztosított kedvezmények (adókedvezmény, kismamák kedvezménye). Kiváló tanulmányi eredmény alapján.

A jelentkezés formája

Jelentkezés a DF saját letölthető jelentkezési lapján, vagy személyesen és postafordultával is kérhető a DF Felvételi Irodától.

Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Főiskola Felvételi és Információs Iroda ■ Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
E-mail: felveteli@mail.duf.hu

Jelentkezési határidő

Őszi félévre augusztus 31.

A képzés indításának feltétele

A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

Eseménynaptár