archive

Kettős diplomás képzési programok

2013. május 28.

Gazdálkodási és menedzsment és Műszaki menedzser szakon

Gazdálkodási és menedzsment BA szak, Marketing kurzus


CE-3A Gazdálkodási és menedzsment BA kurzus angol nyelvű Rövid Okleveles Marketing (SDM) képzési programjában a hallgatók alapos ismereteket szereznek az üzleti stratégiák, nemzetközi marketing stratégiák és a haladó szintű marketing kommunikációs technikák világában. A kurzus szemeszterei alatt a hallgatók gyakorlati feladatok megoldásán dolgoznak kis csoportokban, és íly módon sajátítják el a megszerzett tudás alkalmazási módjait professzionális üzleti környezetben. Ennek során az elméleti órákon elsajátított tudást és készségeket valós üzleti szituációkban gyakorolhatják. Továbbá a hallgatók fejleszthetik angol nyelvtudásukat és kommunikációs képességeiket., valamint saját tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy milyen az élet és a munka egy másik kultúrában.


7038036451_930da7282eA kurzus tanulmányai egy diplomamunka projekt feladat elkészítésével, a diák tudásának és képességeinek végső bizonyításával zárulnak le. Ez egy valós üzleti témához kapcsolódó kutatási projekt kidolgozása és megvalósítása, valamint írásbeli feldolgozása útján, majd pedig a diplomamunka szóbeli megvédése formájában történik a hollandiai államvizsgán.

 Műszaki menedzser BSc szak


IBL-4A Saxion Alkalmazott Tudományok Egyetemének Műszaki menedzser BSc kurzus angol nyelvű képzési programját azoknak a diákoknak ajánljuk, akik műszaki környezetben szeretnének egy vállalkozás menedzsereként dolgozni, vagy saját vállalkozásuk elindítását tervezik.


A Műszaki menedzser utolsó éves bachelor kurzusa elméleti modulok és ipari területen folytatandó szakmai gyakorlat vagy egy saját vállalkozás elindításának a kombinációját foglalja magába. Az elméleti modulok valós problémákra épülnek, amelyek egy vállalatnál felmerülhetnek a technológia, a menedzsment és az üzleti élet területén, és az a céljuk, hogy rajtuk keresztül a hallgatók elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek ezeknek a problémáknak a megoldásához szükségesek. A hallgatóknak a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatai felhasználásra kerülnek a kurzus oktatásában.


110212_275A kurzus tanulmányai egy diplomamunka projekt feladat elkészítésével, a diák tudásának és képességeinek végső bizonyításával zárulnak le. Ez egy valós műszaki menedzsment témához kapcsolódó kutatási projekt kidolgozása és megvalósítása, valamint írásbeli feldolgozása útján, majd pedig a diplomamunka szóbeli megvédése formájában történik a hollandiai államvizsgán.

Eseménynaptár