archive

KREDITELISMERÉS MESTERKÉPZÉSHEZ

2014. február 04.
A mester képzésre való jelentkezés feltételeként előírt kreditelismerési eljárás menete

Mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (főiskolai szinten) szerzett oklevéllel rendelkezik. Az ilyen végzettség azonban még nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni.

 

A Képzési és Kimeneti Követelményben (KKK) meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzésbe történő belépésnél mely alapképzésben (BSc/BA) szerzett oklevél fogadható el előzményként. Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

 

1. teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési (BSc/BA) szakok oklevelei. (A Főiskola mesterképzési szakjaira teljes kreditértékkel beszámítható szakok ITT megtekinthetők.

 

2. azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

 

A mester képzésre való felvételi jelentkezés esetében kreditbeszámítási eljárás lefolytatása abban az esetben mindenképpen szükséges, ha a felvételiző a bolognai rendszer előtti képzésben (főiskola, egyetem) vett részt, valamint nem az adott szakra teljes kreditbeszámítással rendelkező BA/BSc szakot végezte el.

 

Kreditbeszámítási eljárás lefolytatását bármikor lehet kezdeményezni, amikor a leckekönyvben már szerepel minden tantárgy. A záróvizsga előtt álló hallgatóknál még az oklevél megszerzése előtt megkezdhetik a kreditbeszámítási eljárást, hiszen a felvétel, a beiratkozás a mester szakra csak akkor jöhet létre, ha a hallgató oklevelet szerez.

 

Az eljárás lefolytatásához kérvényt kell benyújtani , amelyhez az melyhez mellékelni kell:

  • Oklevél fénymásolatát
  • Leckekönyv másolatát vagy Hallgatói Információs Rendszerből (Neptun, ETR, stb.) nyomtatott leckekönyv kivonatát - hitelesítés nem szükséges.
  • Amennyiben a Kreditátviteli Bizottság az adott tantárgy megítéléséhez tantárgyi tematikát tart szükségesnek, arról a jelentkezőt értesítjük.

A kérvényt a Főiskola Felvételi irodájába kell benyújtani.(Dunaújvárosi Főiskola, Felvételi és Információs Iroda 2401 Dunaújváros, Pf.152)

 

A kreditbeszámítási kérvényre válaszként megküldött kreditbeszámítási határozatot be kell csatolnia a központilag beadott felvételi kérelméhez a megadott iratpótlási határidőig (keresztféléves eljárásban általában január legeleje, szeptemberi kezdésű felvételi eljárásban általában július legeleje).

Amennyiben a határozat szerint nem szerezte meg a minimum kreditszámot, amely szükséges ahhoz, hogy felvehető legyen a mesterszakra, részt vehet a részismereti képzésünkön, ahol pótolhatja a hiányzó krediteket

A kreditbeszámítási eljárás minimum 2 hetet vesz igénybe. Ez után a megadott címre postázzuk.

 

 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

„40.§(4) Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett valamint legalább egy C típusú középfokú államilag elismert, - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik. Mesterfokozatot eredményező képzésre épülő mesterképzésre az vehető fel, aki mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.”

Oklevél hiányában nem iratkozhat be akkor sem, ha a felvételről „besorolást nyert” határozattal rendelkezik. Ennek felelősségét az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény hatáskörébe rendeli. A felvételi határozat nem jelenti automatikusan a hallgatói jogviszony létrejöttét, ez csak a beiratkozással jön létre.

Eseménynaptár