archive

RÉSZISMERETI KÉPZÉS

2014. szeptember 09.

A felsőoktatási törvény az oklevéllel rendelkezők számára lehetővé teszi, hogy az általuk választott tantárgyakat részismereti képzés keretében elvégezzék. A képzés célja lehet például mesterképzési szak bemeneti követelményeinek teljesítése, korábbi alapszakos képzés kiegészítése újabb specializációval vagy egyszerűen a tudás bővítése.
A részismereti képzés, költségtérítéses formájú és hallgatói jogviszonnyal jár.


A képzés célja:

Saját személyes továbbképzés, új ismeretek megszerzése akár munkához, akár hobbihoz kötődően.
Jelentkezési lap

Pedagógus továbbképzéshez kapcsolódóan lehetősége van a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján részismereti képzésben részt venni.
Jelentkezési lap

A Dunaújvárosi Főiskola mesterszakjain a felvételi eljárásban való részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a korábbi tanulmányaik alapján 60 kredittel rendelkezzenek a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési területekről. A jelentkező a beszámítható kreditérték mennyiségéről kreditelismertetési eljárás keretében határozatot kapnak. A kellő kreditmennyiséggel nem rendelkező jelentkezőnek, lehetőséget biztosít a mesterképzési szakra történő jelentkezéshez szükséges kreditérték megszerzésére.

Jelentkezési lap

 

Munkarend – Finanszírozás:
A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul.

 

Konzultációk időpontja levelező munkarendben:
Általában kéthetente péntek vagy szombat.


Nappali munkarendben:

Hétfőtől péntekig.


A képzés díja:
5 300 Ft / felvett kreditpont/félév (részletfizetés lehetséges)

5 kreditpontos tantárgy: 26 500 Ft/félév (havi 5 300 Ft 5 hónapon keresztül)

10 kreditpontos tantárgy: 53 000 Ft/félév (havi 10 600 Ft 5 hónapon keresztül)

 

A felvételi eljárás menete:

A felvételi kérelmet a Dunaújvárosi Főiskola Felvételi irodájába, a jelentkezés részképzésre formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatát (vagy oklevél igazolást).

(Dunaújvárosi Főiskola, Felvételi és Információs Iroda 2401 Dunaújváros, Pf.152)

 

Kérelmek beérkezési helye és határideje:
Az adott év február 15., szeptember 15.

 

Hallgatói jogviszony, jogosultságok:
A felvételt nyert jelentkezővel beiratkozást követően a Főiskola hallgatói jogviszonyt létesít. E jogviszony keretében a hallgató nem jogosult további szakképzés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, átvételt kezdeményezni, további hallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát szüneteltetni, állami támogatási időt igénybe venni.

 

Teljesítések igazolása:

A Főiskola a teljesített kurzusokról kreditigazolást állít ki. A megszerzett kreditek, a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatóak.

 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

„42. § (2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket - részismereti képzés céljából - hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára - külön felvételi eljárás nélkül - önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.”

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.

 

A Dunaújvárosi Főiskola mesterképzési szakjára előzményként elfogadható szakok listáját az alábbi táblázat tartalmazza, amelyek teljes kreditértékkel beszámíthatóak. Minden más eseteben a Főiskola Kreditátviteli bizottsága határozza meg a beszámíthatóságot és a hiányzó kreditpontokat. Ehhez kreditbeszámítást kell kéri.

Eseménynaptár