archive

INNO-NET

A projekt címe:

InnoNetwork és Innovációs Transzfer Iroda a Dunaújvárosi Főiskola vonzáskörzetében

A pályázat azonosítója

KD MANAG 06 – Inno_Net

A projekt nyilvántartási száma

Baross-5-2007-0015

A projekt kezdési és befejezési ideje:

2007. február 1. – 2008. december 31.

A támogatott szervezet(ek) neve

Dunaújvárosi Főiskola

Innopark kht.

Elnyert támogatás

17.235.000 Ft

A projekt honlapjának címe

HONLAP


A Dunaújvárosi Főiskola által elvégzett feladatok:

 

Innováció Menedzsment Központ kialakítása és működtetése során, a projekt keretében 2007. február 1-jével szervezetileg létrejött az Innováció Menedzsment Központ irodája, 1+2 fő munkavállalóval. A fizikai feltételek megteremtésével az alkalmazottak elkezdték munkájukat, és folyamatos szolgáltatásokat nyújtottak a célcsoportnak. A projekt időszaka alatt a hallgatói jogviszonyban foglalkoztatott 3, majd végül 1 fő asszisztens jelentősen hozzájárult az irodai feladatok elvégzéséhez, és mindemellett az iroda erősítette a hallgatók és az iroda közötti kapcsolat kialakítását, elősegítve a munka világába való beilleszkedésüket.

 

A projekt megvalósítása során az iroda kiemelkedő jelentősséggel bíró rendezvények, workshop-ok szervezésében vállalt szerepet. A megrendezésre került konferenciák széles területet átölelve (gépészet, gazdaság, környezetvédelem, K+F, stb. területein) ismertették az innováció fontosságát – szerepét, illetve vetettek fel újabb innovációs lehetőségeket.

A megrendezésre került workshop-ok nagyban hozzájárultak az Inno-Net hálózat működéséhez és folyamatos fejlesztéséhez – a nemzetközi elismertségű szakértők részvétele által.

Az iroda által kezdeményezett megbeszélések, egyeztetések és tájékoztatók kiemelten támogatták az intézményen belüli szervezeti egységek és más felsőoktatási intézmények, partnerek, illetve a projekt egyéb érintettjei közötti kommunikációs csatorna használatát és fejlesztését, összegyűjtvén az innovációs igényeket, sok esetben újabb projektterveket generálva. Közvetítő szerepet vállalva a kutatók és a befektető között, segítséget nyújtva az innovációs problémák megoldásában is.

 

A Dunaújvárosi Főiskola Innováció Menedzsment Iroda alkalmazottjaként a pályázati szakreferens látta el az InnoNet projekt feladatainak összefogását, tartotta a kapcsolatot a partnerekkel, a projektben résztvevőkkel, valamint az Irányító Hatóságokkal, hasznosítva a már korábban pályázati tanácsadóként, pályázati szakreferensként megszerzett tapasztalatait. Koordinálta a projektek egyes tevékenységeit, az elszámolásokkal kapcsolatos tevékenységeket.

 

Az Innopark Kht. által elvégzett feladatok:

 

A DF-fel közösen végzett igény- és kereslet felmérés során részt vett a kutatási terv elkészítésében, a szekunder, valamint a primer kutatásban.

 

A kialakított weboldal hatékonyan segítette a projekt általános céljainak megvalósítását. Az oldal kapcsolódik a DF és az Innopark Kht. webes felületeihez. A projekt időszaka alatt, valamint azt követően az adatok frissítése kiemelkedő fontossággal bír: aktuális információt biztosít a projektről, annak eredményeiről (mint pl. kutatás eredményei), partnerkeresése lehetőséget kínál, bemutatja a K+F aktuális kínálatát.

 

Az innovációs hálózat kialakításában való részvétele elősegítette az innovációs igényekkel kapcsolatos információk folyamatos áramlását. A DF-fel közösen kialakított adatbázis alapján történtek workshop-ok és innovációs konferenciák szervezése, mely kiterjesztette az IMK iroda, illetve a Dunaújvárosi Főiskola kutatóhelyeinek K+F látókörét, megismerve az adatbázisban szereplő cégek kutatási igényeit. A fentiek jelentős mértékben elősegítették intézményünk infrastrukturális háttere igényének feltárását és fejlesztési irányainak meghatározását

Kitűzött célok teljesülése:


Indikátor mutató megnevezése

Tervezett érték

Megvalósult érték

Újonnan, létrejövő integrált információs rendszerek

1

1

Újonnan létrejövő szolgáltatások száma

8

8

 

Bevezetett új típusú közös tevékenységek száma

12

12

Résztvevő intézmények száma

2

2

Közös marketing termékek, tevékenységek száma

5

5

Elkészített fejlesztési tervdokumentumok, adatbázisok száma

1

 

Projekt adatbázisok száma (partnerek száma a hálózatban)

Min. 50

1500

Megtartott workshop-ok száma

5

5

Foglalkoztatottak száma

3

5

Tájékoztatottak száma, az információszolgáltatás mértéke, tanácsadáson résztvevők száma

Min 100/év

100/év

Elért kutatók száma, akikkel a kapcsolatot felvették

Min 20/év

 

Elért vállalkozások száma

3000

3000    Eseménynaptár