archive

Sportszolgáltatások a Dunaújvárosi Főiskolán

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0002 - Sportszolgáltatások a Dunaújvárosi Főiskolán

USZT_logo_angol_cmyk


A Dunaújvárosi Főiskola támogatást nyert sportszolgáltatásainak továbbfejlesztésére, a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013 jelű pályázati felhíváson.

A projekt az alábbi célokat, célcsoportokat és tevékenységeket határozta meg.


A projekt hosszú távú célja:

A Dunaújvárosi Főiskolán olyan modern, a 21. század követelményeinek megfelelő, differenciált, komplex sport-szolgáltatások kifejlesztése, illetve nyújtása, amelyek hozzájárulnak a sporttal, testmozgással, fizikai aktivitással kapcsolatos filozófia, az egészségtudatosság célcsoporttal való megismertetéséhez, illetve elsajátíttatásához. Fontos cél, hogy a felsőoktatásban hallgatók nagyobb figyelmet fordítsanak saját testi állapotuk javítására, fenntartására. A projekt hosszú távon emellett, az egészséges életmódra való ösztönzésen keresztül, pozitív hatást fejt ki a foglalkoztatás bővítéséhez is. A hallgatók fizikai állapotának javítása ugyanis hozzájárul a munkaerőpiacra történő belépés utáni jobb teherbírásuk, koncentráció képességük fejlesztéséhez, a céltudatosabbá váló munkavállalói réteg kialakításához, ezáltal a magyar gazdaság versenyképességének javításához.

A projekt igazodik a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV céljaihoz is, amelyek a modern, differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, valamint az intézmények közötti magas szintű együttműködés létrehozásosára irányulnak.

A projekt közvetlen céljai:

A projekt elsődleges célja a Dunaújvárosi Főiskolán elérhető, sporttal kapcsolatos hallgatói szolgáltatások körének bővítése, fejlesztése és biztosítása a főiskolai hallgatók aktivitásának ösztönzése érdekében. A fejlesztés az intézményi hallgatói szolgáltatások sportirodai profiljával történő bővítésével, modern, informatikai eszközökkel is támogatott szolgáltatások biztosításával valósul meg.

A projekt további közvetlen célja a főiskolai sportszolgáltatásokat igénybe vevő hallgatók számának növelése, a sportoló hallgatók arányának bővítése.

A projekt harmadik, közvetlen célja egy olyan mentor program kialakítása, bevezetése és működtetése, amely az élsportolók számára nyújt támogatást, egy kettős karrier életpálya-modell segítségével.

 

A projekt célcsoportjai

A projekt elsődleges, közvetlen célcsoportja a Dunaújvárosi Főiskola jelenlegi, nappalis hallgatói.

További célcsoportok még:

 • a főiskola többi hallgatója
 • leendő hallgatók (pl. leendő elsőévesek)
 • volt, alumni hallgatók
 • főiskolai vezetés
 • főiskolai alkalmazottak, tanárok
 • projektben résztvevő együttműködő partnerek
 • egyéb sportszervezetek (helyi, országos, nemzetközi)
 • más felsőoktatási intézmények (hazai, külföldi)
 • MEFS
 • MOB
 • érintett minisztériumok

 

A projekt emellett, hosszú távon, közvetetten olyan célcsoportokat is érint, mint például a

 • hallgatók (jelenlegi, volt, jövőbeni) szülei
 • középiskolások – jövőbeni hallgatók
 • helyi lakosság

 

A projekt fő tevékenységei

 • Sportiroda szolgáltatások fejlesztése, modell kidolgozása
 • Szolgáltatások és tevékenységek fejlesztése
 • Mentorálás, intézményi tutor- és mentorszolgáltatások fejlesztése
 • Kommunikáció


A projekt címe:

Sportszolgáltatások a Dunaújvárosi Főiskolán

A pályázat azonosítója

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0002

A projekt kezdési és befejezési ideje:

2013. november 1. – 2015. június 30.

A támogatott szervezet(ek) neve

Dunaújvárosi Főiskola

Elnyert támogatás

24.857.520 Ft


Eseménynaptár