archive

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 - Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban


infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

Jelen projekt válaszokat és megoldásokat ad a Közép-dunántúli régióban felmerülő, a pedagógusképzéshez és a felsőoktatás egészéhez kapcsolódó struktúraváltás, illetve a jogszabályi környezet megváltozásából fakadó, újonnan felmerült igényekre az alábbi részcélok mentén:

1. A felsőoktatási, köznevelési térségek pedagógiai kutató- és szolgáltató feladatait ellátó, a különböző, pedagógusképzést nyújtó felsőoktatási intézményeket koordináló és szakmailag támogató térségi pedagógiai központ (Pápa) továbbfejlődése és hálózatának erősödése.

2. A tanárképzés belső szervezeti feltételeinek kiépülése, a működés jogszabályok szerinti kialakítása.

3. A pedagógusképzés minőségi fejlesztéséhez, magas színvonalának biztosításához szükséges kutatási kapacitások és tudástár bővítése.

4. Köznevelési intézmények teljes körű hozzáférésének elérése a térségi pedagógiai központok szolgáltatásaiból.

A projektet a Pannon Egyetem konzorciumban valósítja meg az alábbi tagok részvételével: Dunaújvárosi Főiskola, ASSAS Research Kutatásfejlesztési Nonprofit Kft. A projekt tudatosan épít a konzorciumi tagok már meglévő, pedagógusképzéssel kapcsolatos fejlesztési eredményeire és a még tartalékként létező fejlesztési potenciáljára.

A projekt eredményeképpen, a szakmai együttműködő partnerek bevonásával létrejön egy olyan hálózat, mely akkumulálja a projekt során megvalósuló 4 főirány/tevékenységcsoport eredményeit:

K/1. Pedagógusképzés intézményen belüli szervezeti feltételrendszerének kialakítása, továbbfejlesztése, Tanárképző Központok kialakítása, fejlesztése.

K/2. A felsőoktatási, köznevelési térségek pedagógiai kutató-és szolgáltató feladatait ellátó, a különböző, pedagógusképzést nyújtó felsőoktatási intézményeket koordináló és szakmailag támogató térségi pedagógiai központok továbbfejlődése és hálózatának erősödése.

K/3. A köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítése, összehangolása.

K/4. A felsőoktatási pedagógusképzésben részt vevő köznevelési pedagógusok továbbképzéséhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása.


Eseménynaptár