archive

Szakmai beszámoló

Jelen projekt kereteiben lehetőség nyílt a DUF technológia és tudástranszfer tevékenységeinek kibővítésére, kapcsolatainak erősítésére és K+F+I projektjeinek definiálására.

A kitűzött célokat a projekt az alábbi konkrét tevékenységek elvégzésével érte el:

 

Szervezeti háttér kialakítása az Ecotech Zrt-nél, ezzel külön innovációs ág is kialakult, erősítve a front-office jelleget

Tudományos Tanács megalapítása, amelynek feladata a kutatás irányok kijelölése, kutatási javaslatok értékelése és rangsorolása, stratégiai irányok kijelölése. Havi rendszerességgel ülésezik a tanács.

A Főiskola részéről 6 kutatási csoport állt fel 3 kutatási irányhoz kapcsoltan: anyagtudomány, gépészet, megújuló energia. A csoportokhoz ipari partnereket képviselő személyek is csatlakoztak áprilistól, összesen 24 fő külsős 16 db ipari partner delegálásával.

10 fő hallgató munkájuk során egyrészt a kutatásokat segítették, illetve a tudásmenedzsment központ tevékenységébe is bekapcsolódtak. Így a kutatási projektötletek kidolgozása mellett sor került a megye vállalkozói listájának összeállítására, amelyek a további kutatásokat szolgálhatják.

A kutatócsoportok által 17 db kutatás ötlet született. A projektek mindegyike valós ipari problémák megoldását célzó kutatások és fejlesztések. A kutatói csapatok a kiemelt projektjeik anyagait kidolgozták. Ez a dokumentáció egy 10-20 oldalas projekt javaslat, amely a leendő operatív programfelhívások pályázati anyagainak alapját képezik. Ezek száma összesen 8 darab, amelyek egyenként is önálló projekteknek tekinthetőek.

 

A DUF elindított szakmai klubot, ahol először a környező települések polgármesterei kaptak tájékoztatást a tudásmenedzsment központ tevékenységéről és az esetleges együttműködéseket határozták meg, majd idővel a kutatócsoportokhoz tartozó külső ipari partnerek bevonásával került megrendezésre. Ezen ülések célja a projektben résztvevő kutatócsoportok és az ipari partner részéről megfogalmazott kutatási projektötletek egyeztetése, feladatok pontosítása, a kapcsolat erősítése a két fél között, illetve hogy tudásmenedzsment központ alakuljon ki a térségben. Összesen 12 fórum zajlott le. Ezeken többek között a Alcoa Köfém Dunaferr, Innopark MÁV MOL, Delta-N (KKV), vettek részt. Mindegyik megbeszélés konkrét projektek kidolgozását valósította meg.

 

A projekt horizontális vállalásaihoz kapcsolódóan esélyegyenlőségi képzés valósult meg 52 fő munkatárs részvételével.

 

A kutatási tevékenységink és kutatóin eredményességét támogatva szakmai publikációk mejelentetésére került sor:

  • Anyagvizsgálók lapjában, ebben 7 cikk jelent meg a projektben is közreműködő kutatóktól, az eddigi eredményeikről. A lap, egyfajta kommunikációs eszközként is szolgál, a partnerek számára kerültek elküldésre
  • MAGÉSZ-ban 1 db cikk jelent meg
  • Innotékában jelenik meg még további két cikk

 

A konzorciumi együttműködés segítségével a TT Iroda térségi szintű működés kialakítása létrejöhetett. Az önkormányzati partner a DVN Zrt. a térségi stratégiát elkészítette.

DVN által elkészített szakmai anyagok:

Dunaújváros növekedési zóna fejlesztési stratégiája és gazdaságfejlesztési akcióprogramja a kutatási célok megjelölésével, a fejlesztendő kompetenciák felmérésével, gazdasági mutatók módszertani kimunkálásával és az innovációs lehetőségek kihasználásával foglalkozó tanulmány.

Térségi iparági elemzés megvizsgálja a térségi iparágakat az önkormányzatok, a vállalkozások továbbá a non-profit szféra képviselőinek körében.

Hatásvizsgálati tanulmány meghatározta a jelen pályázati konstrukcióra benyújtott projekt tervezett céljainak és előzetesen elvárt eredményeinek kapcsolódását méri fel.

Az Együttműködési hálózati vizsgálat készítése során áttekintésre került a DV N Zrt. kapcsolati hálója, különös tekintettel a cég által lebonyolított, illetve menedzselt projektekben részt vevő partneri körre.

 

A projekt összességében sikeresnek mondható, a kitűzött célokat elérte.

 

 

 


    Eseménynaptár