archive

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda

Az iroda főbb tevékenységei

- Képzési és kutatási együttműködések keresése, gondozása: nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok kiépítése és ápolása.
- Oktatói-hallgatói csereprogramok, mobilitási programok gondozása, fejlesztése,
- Együttműködés a nemzetközi kapcsolatok, és az angol nyelvű képzések szabályozásában illetékes hazai szervekkel (pl. Bevándorlási Hivatal, Határőrség,); a nagykövetségekkel, a konzulátusokkal és egyéb képviseletekkel; az ügynökökkel és partnerekkel; egyéb érintett szervekkel, szervezetekkel.
- A Főiskola nemzetközi kapcsolatairól, illetve a Főiskolán folyó angol nyelvű képzésekről tájékoztatás. Közreműködés az ezzel kapcsolatos angol nyelvű anyagok, illetve honlapok összeállításában, gondozásában, fejlesztésében.
- Az angol nyelvű képzés hallgatói toborzásának koordinálása. Ennek érdekében kapcsolatok kialakítása, részvétel és toborzás a nemzetközi oktatási ügynökségeken, oktatási vásárokon, képviseleteken-konzulátusokon, nemzetközi oktatási szervezeteken, és más egyetemekkel kötött szerződéseken keresztül. Szerződéskötések, kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok felkutatása, kiépítése külföldi partnerekkel, ügynökségekkel.

- A Főiskola képviselete oktatási vásárokon, külföldi és belföldi rendezvényeken

- Brazil állami ösztöndíjas hallgatói program koordinálása

- Campus Hungary program koordinálása
- A Főiskolára érkező külföldi hallgatók ügyeinek intézése, koordinációs feladatok ellátása
- A Főiskolára érkező külföldi vendégek fogadásának, programjainak megszervezése, lebonyolítása.
- Pályázatok, kettős diplomás képzések létesítése külföldi egyetemekkel.
 
A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda a fent megnevezett területeken nemcsak tájékoztatást és segítséget ad, hanem szívesen fogadja az észrevételeket, kérdéseket is. A nemzetközi kapcsolatokkal és az angol nyelvű képzésekkel kapcsolatban az iroda véleményezési és javaslattételi hatásköreivel kívánja segíteni az egyes szervezeti egységek, intézetek és a menedzsment munkáját. A képzések területein, a szakmai kérdésekben, természetesen továbbra is a szakokat, előkészítő féléveket, illetve tantárgyakat gondozó Intézetek az illetékesek.


Irodavezető

Gyöngyössy Katalin Szilvia irodavezető

Munkatárs

Kiss Dániel Árpád szakreferens
Szabó Kitti hallgatói munkatárs
Szilárdi Edina szakreferens
Tiger Szabolcs szakreferens
Vágó József szakreferens
Varga Vanda adminisztrátor


Eseménynaptár