archive

EÜ. TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban igénybe vehetö sürgös/szükséges egészségügyi ellátásokról
EU EGÉSZSÉGÜGYI KÁRTYÁVAL
 
Bevezetés:
Az EU a személyek szabad mozgásának jogával élő tagállami állampolgárok és családtagjaik részére biztosítja a sürgősségi, illetőleg az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére való jogosultságot akkor is, ha hosszabb-rövidebb ideig más tagállamok területén tartózkodnak. Az ellátásokat az adott tagállamban érvényes szabályok szerint kell nyújtani a magyar állampolgár biztosítottaknak is, ugyanúgy, mint az adott tagállamban érvényes biztosítással rendelkező személyeknek.
 
A KÁRTYA funkciója:
A kártya segítségével az egyik tagállam szabályai szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy e kártyával igazolhatja jogosultságát a másik tagállamban. A kártya segítségével lehet igénybe venni egy másik tagállam területén az adott tagállam területén való tartózkodás idején orvosilag szükségessé váló egészségügyi ellátásokat.
 
A szükséges ellátás:
A kártyával egészségügyi ellátásra jelentkező jogosult részére egyrészt a halaszthatatlanul szükséges szolgáltatások nyújthatók. Halaszthatatlanul szükséges egy szolgáltatás, ha annak elmaradása az életet, testi épséget súlyosan veszélyezteti, illetőleg súlyos egészségkárosodással jár. Az ellátást mindaddig nyújtani kell, amíg a beteg elbocsátható állapotba nem kerül, illetve egészségi állapotára való tekintettel biztonságosan visszatérhet a biztosítása szerinti országba. Kétség esetén az ellátás "halaszthatatlanul szükséges" jellegéről a kezelőorvos dönt. A halaszthatatlan ellátások körébe tartozik még a dialízis kezelés, az oxigén-terápia és a szüléssel-anyasággal kapcsolatos, azonnal szükséges beavatkozások a terhesség 38. hetének megkezdéséig.
2004. július 1-től az ellátásra jelentkező személyek azonban a halaszthatatlanul szükséges ellátásokon túl a tartózkodásuk tervezett hosszára tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban is részesülhetnek az adott tagállam biztosítottaira irányadó feltételekkel. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülmények mérlegelésével - a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak a halaszthatatlan szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátást - a beteg állapotára való tekintettel - nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, az egészségügyi szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván az adott tagállamban tölteni.
 
2004. július 1-ét megelőzően Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Németországban, Olaszországban és Portugáliában az ellátás igénybevétele előtt - lehetőleg már a megérkezésünket követően - a tartózkodási helyünkhöz legközelebb eső, általunk szabadon megválasztott betegbiztosítási pénztárhoz kell fordulni a kártyával, amely azt egy egészségügyi elszámoló lapra cseréli. Ezt az elszámoló lapot kell kezelés esetén az orvosnak átadni. 2004. július 1-től azonban a becserélési eljárás ezekben a tagállamokban is megszűnt és a kártyát minden tagállamban közvetlenül annak az orvosnak, egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, akitől az ellátást kérjük.
 
Fontos, hogy a kártyának akkor kell rendelkezésre állnia, amikor az orvoshoz fordulunk, utólag nem állítható ki. Az azonos elbírálásra csak az tarthat igényt, aki a kártyát bemutatja, akinél nincs ilyen, az egészségügyi szolgáltató által megállapított díjat köteles fizetni.
 
Az ellátások költsége - önrész:
Amennyiben rendelkezünk a kártyával, itthoni egészségbiztosításunk alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat kifizeti, amelyeket az EGT-tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk fizet; ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az EU-tagállam állampolgárai is maguk fizetnek (önrész), a magyar állampolgároknak is fizetni kell. Mindez az azonos elbírálás elvéből következik. A térítésköteles ellátások köre és a térítés mértéke tagállamonként eltérő (részletesen mellékletben a tájékoztató végén).
 
Költségtérítés a visszatérítéses rendszerekben:
Belgiumban, Finnországban, Franciaországban és Luxemburgban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy attól függetlenül köteles megelőlegezni, hogy volt-e kártyája, vagy sem. Az ellátások költségéből visszatéríthető összeget (az önrészt nem) az illetékes tagállami biztosító téríti meg. A visszatérítési szabályok az egyes tagállamokban:
 
Belgium:
A kártyát valamennyi számlával és orvosi jelentéssel még a tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztosítónak, amely megtéríti a költségeket (kivéve az önrészt).
 
Finnország:
Amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak, vagy a fogorvosnak a kezelésért készpénzzel kellett fizetni, a számlákat meg kell őrizni, és a finn társadalombiztosítási intézmény képviseletéhez (KELA) kell fordulni velük, valamint a kártyával, illetve a költségtérítésre vonatkozó kérelemmel.
 
Franciaország:
A költségtérítési igényt, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), a kártyát és a kezelés számláit a CPAM helyi képviseletére kell benyújtani. A térítést senki sem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg meg kell adni azt a bankszámlaszámot vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni.
 
Luxemburg:
A kezelés, vagy a gyógyszer kifizetését követően a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez (Caisse de Maladies Ouvriers) kell fordulni. Itt kell bemutatni a kártyát és az egyéb okmányokat.
 
Mit tegyünk, ha nem volt kártyánk:
Kártya hiányában is megkapjuk a szükséges ellátást, éppen csak fizetni kell, vagy többet kell fizetni érte. Kártya alapján az ellátás költségeit az a biztosító vállalja, amelyiknél az illető személy biztosítva van, kártya hiányában viszont mindenki maga viseli a költségeket.
Abban az esetben, ha nem volt kártya az ellátásra szoruló személynél, akkor az ellátásért helyben fizetnie kel. A kifizetett összeg egy részét a hazatérése utáni 30 napon belül visszaigényelheti, a lakóhelye szerinti Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál (MEP). A MEP a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a kártya alapján került volna.
Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes költségeket fogja visszakapni, hanem csak azt a részt, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak akkor kellett volna kifizetnie, ha kártyát használnak az ellátás igénybevételekor. (kártya esetében a szolgáltató azt az árat tudja érvényesíteni, amennyit a többi, helyben biztosított ellátása után kap a biztosítóktól, kártya nélkül azonban nincs azonos elbírálási kötelezettség és a szolgáltató a "piaci árat" fogja érvényesíteni.)
A megtérített és a ténylegesen kiszámlázott, illetve kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet tehát az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, azt az OEP nem téríti meg.
 
Mi a különbség a kártya és az utasbiztosítások között?
 
 
Kártya
Utasbiztosítás
Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.
Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.
Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.
A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (halottszállítást, poggyászbiztosítást, stb.)
A szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.
Az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító.
Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat.
Az önrészt is fedezi.
Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított előlegzi meg.
Minden tagállamban a biztosító fizet.
2004. július 1-ig nem minden tagállamban lehet közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóhoz fordulni vele.
Minden tagállamban közvetlenül a szolgáltatóhoz lehet fordulni, előzetes ügyintézést nem igényel.

Önrészfizetési kötelezettség az egyes EGT-tagállamokban
Ausztria
A Krankenschein (betegjegy) kiállítása
3,63 EUR
egyes lakossági csoportok (gyerekek, nyugdíjasok) 0 EUR
Gyógyszerek
a recepten található tételenként 4,25 EUR
Kórházi ellátás
7,70 - 9,0 EUR/nap a biztosított részére
10 - 15 EUR a biztosított családtagjai részére
Belgium
Orvosi/Fogorvosi kezelés
általában 25%-os, egyes esetekben 40%-os önrész lehetséges
Gyógyszerek
A csoport (komoly megbetegedés) nincs önrész,
B csoport (szükséges gyógyszerek) 25 %, max. 9,30 EUR,
C csoport (kevésbé szükséges gyógyszerek) 50 %, max. 15,49 EUR,
CS csoport (általános gyógyszerek) 60 %,
Cx csoport (például hormonális fogamzásgátló) 80 %
receptre kiadott gyógyszerek esetében max. 1,00-2,00 EUR receptenként,
Kórházi kezelés
napi hozzájárulás (elhelyezés többágyas szobában) 12,07 EUR
(egyes személyek, pl. eltartott gyermek esetében csupán 4,29 EUR),
a kezelés típusa szerint egyszeri általány-illeték 27,27 EUR,
átalány hozzájárulás a gyógyszerekhez 0,62 EUR/nap
Ciprus
Orvos/fogorvos felkeresése
1 CY
fogsor
40 CY (nem kell fizetni a szociális támogatás keretében felírt protézisért)
Csehország
Fogorvosi kezelés
Bizonyos, nem alapellátásbeli fogorvosi ellátások esetén önrész fizetendő.
Dánia
Fogorvosi kezelés
Általában 100 %-os önrész fizetendő, néhány sürgős esetben 35% -60 %,
Gyógyszerek
a teljes költség nagyságának függvényében 100%, 50%, 25%, 1 %.
Észtország
Kórházi ellátás
naponta 25 EEK, max. a kórházi tartózkodás 10. napjáig
nem vonatkozik 18 év alatti gyerekekre és intenzív ellátást igénylő terhesség vagy gyermekszülés esetére,
Speciális jogosultság
50 EEK-ig látogatásért
Gyógyszerek - típus szerint
20 EEK
20 EEK+ az árkülönbözet 25 %-a
20 EEK+ az árkülönbözet 10 %-a, amennyiben 10 év alatti gyerekekről van szó, vagy a nemzeti nyugdíjbiztosítási törvény szerinti munkaképtelen személyről, vagy 63 évnél idősebb biztosítottról
50 EEK+ az árkülönbözet 50 %-a, receptenként maximálisan 200 EEK összeghatárig
Fogorvosi kezelés
18 év alatti gyerekek számára önrész nélkül
felnőtteknek 100 %
évente egyszer 150 EEK-ig az EH térít a fogorvos által kiállított csekk alapján
Ambuláns kezelés
50 EEK-ig magánorvos otthonában keresi fel
50 EEK-ig szakorvosi rendelőben
Finnország
Orvosi ellátás
11-22 EUR, extra díjtétel 15 EUR összeghatárig a rendelési időn kívüli ellátásért,
Fogorvosi kezelés
35 EUR (18 éven aluliak számára a fogorvosi ellátás ingyenes)
Kórházi kezelés
26 EUR/nap alapellátás esetén (18 évnél fiatalabb személyek max. 7 napig fizetik ezt az összeget)
22 EUR rendelőintézeti vizsgálatért
72 EUR ambuláns műtétekért
Franciaország
Orvosi kezelés
a kiadások 30 %-a
Laboratóriumi tesztek
a kiadások 40 %-a
Gyógyszerek
a kiadások 65 %-a kék címkével ellátott gyógyszerek esetében
a kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek esetében
a kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében
Kórházi kezelés
a kiadások 20 %-a vagy 10,67 EUR/nap
Görögország
Gyógyszerek
25 %
Hollandia
Fogorvosi ellátás
Többnyire a paciens maga fizeti.
Gyógyszerek
Az adott gyógyszer típusától függően egyedi térítés.
Kórházi kezelés
A bevett színvonalon felüli ellátásért külön díjakat számolnak fel.
Izland
Orvosi kezelés
- általános magánorvos/egészségügyi intézmény
- az orvos házi rendelőjében
 
500-1400 ISK alkalmanként
 
1400 ISK alkalmanként
Szakvizsgálat
2100 ISK+ a további költségek 40 %-a (maximálisan 18 000 ISK)
 

 
Önrészfizetési kötelezettség az egyes EGT-tagállamokban
Írország
 
Fogorvosi kezelés
100 %
kivételek:
-   15 év alatti gyerekek 25 %
-   16-18 év között 50 %
-   időskorú és rokkant nyugdíjas 25-50 %
-   az alábbi esetekben nem kell önrészt fizetni:
koronák, hidak, aranytömések
Gyógyszerek
kortól függően 0-100 %
Liechtenstein
Orvosi kezelés és kórházi ellátás
67 CHF 30 napos időtartam után
(33,50 CHF 16-20 év közötti személyeknek + nyugdíjasoknak)
Litvánia
Fogorvosi kezelés magánorvosnál
100 %
Gyógyszerek - gyógyszertípusok szerint
0 %, 10 %, 20 %, 50 %
100 % azon gyógyszerek esetében, amelyek nem szerepelnek a gyógyszer-árjegyzékben
Luxemburg
Orvosi ellátás - házhoz-hívás
1.     hívás - a legalacsonyabb díjtétel 20 %-a
minden további alkalom 28 napos időszakon belül 5 %
Orvosi ellátás rendelőben
5 %, az ellátásért max. 2,25 EUR
Fogorvosi kezelés
38,25 EUR-ig önrész nélkül, 38,25 EUR felett 5 % önrész
Gyógyszerek
normál kezelés 20 %
szakirányú kezelés 60 %
fontos gyógyszerek 0 %
Kórházi kezelés
9,08 EUR/nap az első 30 nap időtartamára
Nagy-Britannia
Fogorvosi kezelés
80 %, max. 348 L
Fogorvosi vizsgálat
4,76 L (kivéve a terhes nőket, a 16 év alatti gyerekeket és a tanulókat 18 éves korukig
Gyógyszerek
5,90 L az orvosságért
Kivételek: a 60 év feletti személyek, a gyerekek 18 éves korukig, a terhes nők, azok a személyek, akik speciális gyógyszereket szednek és az önrész megfizetésének mentességéről igazolással rendelkeznek
Németország
Orvosi/fogorvosi kezelés
orvosonként/fogorvosonként 10 euró rendelési díj negyedévente
- Nem kerül sor ismételt negyedéves díjfizetésre abban az esetben, ha a beteget az egyik orvostól másikhoz irányították
- védőoltások, megelőző- és kontrollvizsgálatok esetén nem kell díjat fizetni
Gyógy- és kötszerek
- a költségek 10%-ának megfelelő díj
- minimum 5 euró
- maximum 10 euró
- a tényleges költségnél nem lehet magasabb
 
Gyógyászati segédeszközök
- ha fix összegről, vagy szerződéses árról van szó, az ezen felüli költségeket teljes egészében a beteg fizeti
- egyéb esetekben a betegpénztárnál szokásos költségek 10 százalékának megfelelő összeg fizetendő
- minimum 5 euró, maximum 10 euró
- bizonyos segédeszközök esetén (pl. inkontinencia esetén pelenka használata) indikációnként maximum havonta 1× 10 euró fizetendő
Gyógyító eljárások
- a költségek 10%-ának megfelelő díj
- továbbá vényenként 10 euró
 
Kórházi kezelés
Utógyógykezelés
(közvetlenül egy kórházi kezeléshez kapcsolódó kórházi rehabilitáció)
- napi 10 euró díj
- évente maximum 28 naptári nap esetén
Az adott naptári évben
-     a kórház számára
-     utógyógykezelésre
-      és nyugdíjbiztosítás által fizetett kórházi rehabilitáció esetén már fizetett díjak beszámításával
Apa/Anya-gyerek kúra, kórházi megelőzés vagy rehabilitáció
- napi 10 euró díj
- időkorlát nélkül
 
Otthoni segítségnyújtás
- a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése
- naponta min. 5, max. 10 euró
 
Otthoni betegápolás
- a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése
- vényenként 10 euró díj
- díjfizetési kötelezettség maximum 28 naptári napra
 
 
Önrészfizetési kötelezettség az egyes EGT-tagállamokban
Németország
Útiköltség*
- a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése
- - minimum 5 euró
- maximum 10 euró
- a tényleges költségnél nem lehet magasabb
*Alapvetően orvosi indokoltság esetén jár
 
- a kórházi kezeléssel és
- a kórházi kezelés elkerülése érdekében végzett kórházi elő- vagy utókezeléssel
- betegszállítással (mentő) összefüggésben
Norvégia
Általános orvos által nyújtott orvosi ellátás
117 NOK - napközben
168 NOK - este, éjjel és hétvégén
Orvos kiszállása lakásra
170 NOK - napközben
290 NOK este, éjjel és hétvégén
Szakorvos által nyújtott orvosi ellátás
201 NOK minden esetben
Fogorvosi ellátás
100 % önrész
Kék recept
36 %, max. 400 NOK a receptfelírás
Más színű recept
100 %
Kórházi kezelés
ingyenes
7 éven aluli gyermekek
Minden ingyenes
Olaszország
Orvosi kezelés
36,15 EUR-ig
Gyógyszerek
100 %
Portugália
Orvosi ellátás
az intézmény jellegétől függően 1,50 - 5,0 EUR
gyerekek és terhes anyák 0 %
Gyógyszerek - típustól függően
100 %, 70 %, 40 %, 20 %
Szlovákia
Orvosi ellátás
Az elsődleges és másodlagos rendelőintézeti orvosi ellátást végző orvos rendelőjének, illetve a fogorvos rendelőjének a felkeresésekor 20,- Sk díjat kell fizetni.
Gyógyszerek
Receptenként 20,- Sk + a gyógyszerek besorolásától függően különböző mértékű önrészt kell kifizetni.
Intézeti sürgősségi ellátás
20,- Sk
Mentesül a díjfizetés alól az a személy, aki ugyanazon a napon ugyanazt az orvost keresi fel újból, azzal a céllal, hogy ugyanazzal a betegségével összefüggésben ismételt ellátást kapjon; az olyan szellemi fogyatékos személy, akinek a betegsége életveszélyt jelent a beteg, illetve a környezete számára,
a hat évesnél fiatalabb gyermek,
Kórházi ellátás
Napi 50,- Sk költségtérítés az intézeti egészségügyi ellátásért. Egy intézetben nyújtott szolgáltatásért legfeljebb 21 napi költségtérítést lehet felszámolni.
Mentesül a díjfizetés alól: aki olyan állapotban van, hogy nem lehet kikérni a véleményét arról, hogy beleegyezik-e az intézeti ellátásba, illetve, akik kötelezően gyógyítandó betegségben szenvednek; az olyan terhes nők, akiket veszélyeztetett terhességgel, vagy veszélyeztetett szüléssel vettek intézeti gondozásba; a hat évesnél fiatalabb gyerekek; a csecsemő és édesanyja, ha az édesanyát a csecsemővel együtt vették intézeti kezelésbe; az olyan szellemi fogyatékos személy, akinek a betegsége életveszélyt jelent a beteg, illetve a környezete számára.
Egészségügyi közlekedési szolgálat
Kilométerenként 2,- Sk díj.
Mentesül a díjfizetés alól az a személy, aki onkológiai, vagy kardiológiai gyógyellátásban részesül; az a súlyos betegségben szenvedő személy, aki egészségi állapotánál fogva gépkocsival történő egyéni szállításra szorul; az a személy, akit a kórházi ellátással összefüggésben egyik kórházból kell átszállítani egy másik kórházba.
Szlovénia
Orvosi ellátás
5 - 20 %
Kórházi gyógykezelés
15 %-ig
Spanyolország
Gyógyszerek
40 % (a nyugdíjasokat kivéve)
Svédország
Orvosi ellátás
100 - 250 SEK
Akut járó beteg ellátás
Kb. 250 SEK
Gyógyszerek
900 SEK-ig 100 %
900 és 4.300 SEK között 10 - 50 %
évente max. 1800 SEK
Kórházi ellátás
80 SEK/nap
 

    Eseménynaptár