archive

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONFERENCIA

MEGHÍVÓ
 
A Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével szeretettel meghívja Önt a 2010. március 11-12-én tartandó XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferenciára.
 
Házigazdák: Dr. Kukorelli Katalin, főiskolai tanár, intézetigazgató
Dr. András István, főiskolai tanár, intézetigazgató
 
Szervezőbizottság:
Osztroluczki Istvánné, elnök
Pálmai Orsolya, titkár
Dr. Ősz Rita, titkár
 
Helyszín:
Dunaújvárosi Főiskola, 2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 1.

A konferencia mottója:
„A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja.”
 
 
 

 
Diszciplináris besorolás:
 
I. Alkalmazott nyelvészet
Tervezett témakörök:

1. Anyanyelv és idegennyelv-oktatás
2. Nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok
3. Médiahasználat és számítógépes szövegnyelvészet
4. Szociolingvisztika
5. Fordítástudomány, kontrasztív nyelvészet
6. Nyelvi és szaknyelvi kommunikáció
7. Pszicholingvisztika, neurolingvisztika
 
II. Nyelvvizsgáztatás
Tervezett témakörök:
 
1. EU kompatibilitás
2. Vizsgafejlesztés, méréselmélet
 
III. Kommunikáció és Médiatudomány
  Tervezett témakörök:
 
1. Médiatudomány
2. Publicisztika
3. Üzleti kommunikáció
4. Tömegkommunikáció
5. Interkulturális kommunikáció
 
A konferencia március 11-én előreláthatóan 10 órakor plenáris üléssel kezdődik, majd aznap délután és másnap, március 12-én szekcióülésekkel folytatódik.
 
Az előadások időtartama 20 perc (15 perc előadás + 5 perc vita). Kérjük az előadások idejét pontosan betartani, hogy a szekciók közötti átjárhatóságotbiztosítani tudjuk!
 
A konferencia részletes programját a jelentkezések feldolgozása után 2010. február hónap harmadik hetében megküldjük.
 
Jelentkezési határidő: 2010. február 1.
 
Kérjük, hogy a tervezett előadás tartalmi kivonatát összefüggő szövegként, magyar és/vagy idegen nyelven (maximum 250 szó, nyomtatott formában és mágneslemezen vagy e-mailen) 2010. február 1-ig a Jelentkezési lappal együtt szíveskedjék a konferencia szervezőihez eljuttatni!
 
Az előadások terjedelme, a felkérésre tartott plenáris előadásokat kivéve, időben (max. 20 perc) és nyomtatott térben is (max. 6-8 oldal) korlátozott.
Az előadásterveket - különös tekintettel tematikai illeszkedésükre - zsűriztetjük. A jelentkezések elfogadásáról folyamatosan, de legkésőbb február 15-ig visszaigazolást küldünk.
 
Határidőn túl beérkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.
 
A konferencián elhangzott és írásban leadott előadásokat teljes terjedelemben közzé tesszük a DF honlapján (www.duf.hu), továbbá nyomtatott kötetben az előadásokból egy válogatást is megjelentetünk, amelyet minden résztvevőnek megküldünk.
Az előadásokat nyomtatott formában és lemezen szíveskedjék a szekció elnökének a helyszínen leadni, vagy elektronikus úton legkésőbb március 28-ig elküldeni. Amennyiben Ön az előadás anyagát e-mailen már eljuttatta hozzánk, lemezen már nem kell leadnia.
 
Elérhetőségünk:
A jelentkezési lapokat, az előadás-kivonatokat, előadásokat és minden további levelezést a következő címre, vagy e-mail címre kérjük megküldeni:
 
Dunaújvárosi Főiskola
Nyelvi Intézet
"Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia"
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
Pf. 152
 
Telefon: (25) 551-660 (titkárság)
(25) 551-623 (a szervezőbizottság elnöke)
(25) 551-683 (a szervezőbizottság titkára)
Fax: (25) 551-626
 
 
 
 

A konferencia története

Hivatalos elnevezés:
Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia
 
Hét esztendővel ezelőtt csak egy "műhelybeszélgetés" formájában indult el ez a konferencia, ami mára egy nagyszabású, színvonalas rendezvénnyé nőtte ki magát. Kezdetben csak alkalmazott nyelvészeti előadások hangzottak el, majd később, ahogyan bővült a résztvevők köre, 2001-től a nyelvvizsgáztatás, 2004-től a medicinális lingvisztika tudománya is színesítette a kínálatot.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a társtudományok képviselői egyre növekvő számban képviseltetik magukat. Elhangzott már nyelvészeti előadás például az informatika, történettudomány, neveléstudomány, térképészet területén végzett kutatásokkal kapcsolatban is.
Március vagy április hónapban 3 munkanapon több szekcióban nyújtunk lehetőséget arra, hogy az alkalmazott nyelvészet és a társtudományok művelői bemutassák legújabb eredményeiket.
"Elsőre kísérlet, másodikra a kísérlet megerősítése, hatodszorra már intézmény és hagyomány", mondta Dr. Kálmán András Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere, a rendezvény fővédnöke tavalyi konferenciánk megnyitóján. Városunk képviselőtestülete a város hírnevét is öregbítő rendezvénynek ismeri el a konferenciát, ezért támogatja megrendezését, értékelve azt, hogy rendezvényünk nyitott, várja városunk nyelvészet iránt érdeklődő nyelvtanárait is, hogy akár előadóként, akár hallgatóként vegyenek részt a konferencia munkájában. A külföldi résztvevők köre is egyre bővül, az elmúlt években Horvátország, Szlovénia, a Cseh Köztársaság, Németország nyelvészei mellett Oroszország és Mongólia is képviseltette magát.
A konferencián létrejött személyes kapcsolatokra alapozva oktatási és kutatási együttműködés jött létre számos hazai intézménnyel (pl. Semmelweis Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája), s ilyen együttműködést kívánunk a jövőben kialakítani a Miskolci Egyetemmel, a Brno-i Masaryk Egyetemmel és a Permi Egyetemmel.
 
 
A konferenciákon elhangzott előadásokat tartalmazó kiadványok
 
 
 
 
 

    Eseménynaptár