archive

Könyvtár és Információs Központ

 
Elkészült könyvtárunk saját interaktív információs portálja, amely a http://konyvtar.uniduna.hu címen érhető el.
DF könyvtár
A Dunaújvárosi Főiskola önállóvá válása óta (2000) meghétszereződött, a rendszerszerválás óta megtízszereződött a hallgatói létszám. Új szakok, szakirányok indultak, a Főiskola jelentős szerepet vállalt az FSZ képzésben. Átalakult a képzés szerkezete (kétciklusú képzés), új hallgatói rétegek jelentek meg (ukrán, kínai diákok), s elindult az angol nyelvű képzés.
Mindezen folyamatok közben megfogalmazódott az igény mind a tudományos kutatómunkát, mind a megnövekedtet hallgatói létszámot is kiszolgáló, korszerű könyvtári háttér iránt.
 
Európai Uniós forrásokból, s PPP konstrukció keretében, sok egyéb főiskolai fejlesztéssel együtt megépült, s 2006 szeptemberében került átadásra az új könyvtárépület.
 
A DF Könyvtár és Információs Központ a főiskolai campus területén, az A-épület földszintjén található. Az egylégterű, galériával rendelkező könyvtár impozáns megjelenésű, légkondicionált és teljesen akadálymentes.
Alapterülete: 1060 m2. Olvasói terében kb. 35.000 kötet található, tömörraktárában 60 000 dokumentum helyezhető el (jelen pillanatban ez a mennyiség kb. 20.000 kötet). A folyóirat-olvasóban több mint 100 féle folyóirat olvasható. A tanulást segítő (fizikai) térben 71 db tanulói munkahely lett kialakítva, egyedi világítással, ergonómikus ülőhelyekkel. Biztosított a lehetőség saját számítógép használatára is.
A könyvtár földszintjén található 2 számítógépes övezetben összesen 63 db. számítógép áll a használók rendelkezésére. Ezeken a gépeken a tanuláshoz, kutatáshoz szükséges számos alkalmazást tartalmazó profilt (Főiskolai Intranet, NEPTUN, MS Office stb.) és internetet is használhatnak a hallgatók, oktatók, felhasználók. Lehetőség van szkenner használatára, nyomtatásra, fénymásolásra is.
A kölcsönző pulttal szemben, 3 álló terminál a gyorskeresést szolgálja, míg közvetlenül a tájékoztató pont mögött, 2 álló terminál, kizárólag a könyvtár online katalógusában (OPAC) való keresést teszi lehetővé.
Kiscsoportos foglalkozásokra, team-munkára, konzultációkra nyílik lehetőség az emeleti galériáról nyíló, korszerű informatikai infrastruktúrával felszerelt 2 média és 2 projekt kutatószobában, ahol egyenként 8-8 férőhely (8-8 számítógéppel) áll elsősorban az oktatók és hallgatók rendelkezésére.
Kisebb szekcióülések, bemutatók, multimédiás foglalkozások stb. megrendezésére alkalmas, a számítógéppel, projektorral felszerelt, légkondicionált 40 főt befogadó földszinti előadóterem.
A hagyományos könyvtári szolgáltatások – kölcsönzés, helyben olvasás, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás stb. – mellett, a könyvtár számítógépeiről elérhetők az egyéni előfizetéssel, illetve a konzorciumi formában beszerzett online hazai-és nemzetközi adatbázisok, adatbáziscsomagok (EISZ, EBSCO, ECONLIT, EURÓPA SZERVER, NAVA stb.).
A nyilvános könyvtárrá válás óta (2008) új felhasználói rétegek, új korosztályok jelentek meg a könyvtárban(elsősorban más felsőoktatási intézményekben tanuló dunaújvárosi diákok, középiskolások, a helyi nagyvállalatok (elsősorban műszaki) szakemberei, nyugdíjasok stb.). A vonzáskörzetben élők is felfedezték könyvtárunkat, sokan a Fordító Iroda szolgáltatásai miatt keresnek fel bennünket, s látva a kultúrált környezetet, látva a sok lehetőséget, ők is könyvtártaggá válnak.
 
A Dunaújvárosi Főiskola Könyvtár és Információs Központja nyilvános felsőoktatási közgyűjtemény. Szolgáltatásait a Dunaújvárosi Főiskola hallgatói, oktatói, munkatársai, illetve külső felhasználók vehetik igénybe, amennyiben elfogadják és betartják a könyvtár használatának szabályait, feltételrendszerét. A Könyvtár alap-és kiegészítő szolgáltatásokkal áll olvasói rendelkezésére.
 
A Könyvtár alapszolgáltatásai
A könyvtárakról szóló 1997. évi CXL. Törvény 56.§ (2) bekezdése értelmében a könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
 • az állományfeltáró eszközök használata (hagyományos-és online katalógusok)
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Az alapszolgáltatások a regisztrációt követően vehető igénybe. A regisztráció a kölcsönző pultnál történik, a könyvtárhasználó látogatójegyet kap, melyet távozáskor ugyanott le kell adnia.
 
A Könyvtár kiegészítő szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
 • Kölcsönzés
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Előjegyzés
 • Tájékoztatás, referensz szolgálat
 • Felhasználóképzés
 • E-források
 • Számítógép-használat (internet, NEPTUN)
 • Fénymásolás
 • Nyomtatás
 • Szkenner-használat
 • Szabványtár használata
 • Szakdolgozat tár használata
 • Helytörténeti anyag használata


Központvezető

Nyitrai Erzsébet könyvtáros

Könyvtárosok

Beregi Gergely könyvtáros

Munkatárs

Bakonyi Ágota könyvtáros
Engl Tímea könyvtáros
Kővári Tünde jegyzetbolti eladó


Eseménynaptár