archive

MKK

 
TÁJÉKOZTATÓ - FELHÍVÁS
 
2008. szeptember 4 - 5-én a
DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA
szervezésében megrendezésre kerül a
MAGYAR KARBANTARTÁSI KONFERENCIA-2008
 
 
amely fórumot biztosít a Magyarországon működő cégek, intézmények, vállalkozások karbantartó-javító, üzemfenntartó vezetői, oktatói és gyakorló szakemberei részére szakmai véleménycserékre, formális és informális keretek között.
 
SZAKMAI KIÁLLÍTÁSSAL  és  TERMÉKBEMUTATÓVAL egybekötve
 
A konferencia helye:
DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KONFERENCIATERME ÉS ELŐADÓTERMEI
Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a.
 
 
 
 
A KONFERENCIA CÉLJA
Szakmai információcsere biztosítása az élet számos területén használt gépek, gépészeti-, energetikai-, termelő- és szállító berendezések üzembiztonságát elősegítő karbantartási rendszerekről, az újabb technikák és technológiák alkalmazásáról, azok tapasztalatairól, a gazdasági-, minőségirányítási-, megbízhatósági-, környezetvédelmi és munkabiztonsági feltételrendszerekről, melyek a fejlődést elősegítik és biztosítják.
A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol (tolmácsolás nélkül)
 
A KONFERENCIA TERVEZETT  TÉMAKÖREI
A Magyar Karbantartási Konferencia kapcsolódik a környező országok karbantartási konferenciáin, az európai karbantartási konferencián (EuroMaintenance) és a karbantartási világkongresszuson (World Congress on Maintenance) tárgyalt, legújabb szakmai irányzatokhoz, és így elsősorban az alábbi területekre várjuk az előadásokat, referendumokat:
·   Karbantartás korszerű irányzatai (TPM, RBM, RCM, PdM, stb.), eszköz menedzsment és kockázat menedzsment stratégiák
·   Reliability Engineering & Condition Monitoring, módszerek, rendszerek, gyakorlat
·   Remote Maintenance & e-maintenance technológiák és rendszerek
·   A műszaki diagnosztika helye, szerepe a korszerű karbantartási stratégiákban, gépek, statikus berendezések állapotmonitorozása; komplex diagnosztikai- és felügyelő rendszerek, gépvédelem
·   Korszerű hibadiagnosztikai technikák és technológiák (rezgéselemzés, olajanalízis, ferrográfia, ultrahang vizsgálat, infravörös termográfia, …stb.) - eset tanulmányok
·   A karbantartás biztonsági, környezetvédelmi, gazdasági egészségügyi aspektusai
·   A karbantartás tervezés, szervezés és menedzsment
·   A karbantartás minőségbiztosítási kérdései, kapcsolódó hatósági tevékenység, szabványok, törvényi szabályozások, ajánlások, előírások
·   Karbantartás- és javítástechnológiák képzése, oktatása, gyakorlati tréningek,
·   További kapcsolódó témákat és alkalmazásokat is szívesen fogadunk.
 
SZAKMAI ELŐADÁSOK
A konferencián felkért és ismert szakemberek tartanak előadásokat, illetve vezetik az üléseket. Ezen túlmenően azonban várjuk Önnek és munkatársainak a megjelölt témákhoz kapcsolódó előadásait. Kérjük, hogy előadások rövid, maximum 500 szavas, a meghatározott formai követelmények - lásd lent, Az előadások írásos összefoglalójának formai követelményei pont alatt - szerint szerkesztett összefoglalóját magyar és egy idegen (angol vagy német) nyelven, az első szerző nevének aláhúzásával, a társ-szerzők megnevezésével és kulcsszavak felsorolásával csatolják a Jelentkezési lap-hoz, és azzal együtt küldjék meg a Dunaújvárosi Főiskola címére legkésőbb 2008. július 1-ig. A borítékra kérem írják rá a következőt: MKK-2008. Az előadások összefoglalóját kérjük küldjék el e-mailen is az MKK-2008 alelnökének, Dr. Nagy Istvánnak a drnagyi@delta3n.hu e-mail címre.
A jelentkező előadóknak részletes ÚTMUTATÓ-t küldünk további tájékoztatás céljából. Az előadásokat általában 30 perc időtartamra tervezzük, további 5 percet biztosítva diszkusszióra, kérdésekre-válaszokra és vitákra. Az előadások elfogadásáról és azok szakmai tartalmuk alapján történő tematikus csoportosításáról az erre felkért tagokból álló MKK Tudományos Bizottsága dönt. A konferencia egészét érintő kérdéseket plenáris ülésen tárgyaljuk, a szakmai előadások tematikus csoportokban történnek. Az előadások nem lehetnek pusztán termékismertetők. A Tudományos Bizottság legkésőbb 2008. július 31.-ig dönt az előadások elfogadásáról, vagy elutasításáról; döntése e vonatkozásban végleges.
Az elfogadott előadások alapján az előadás programba vételéről és kiadványi megjelenéséről külön értesítést küldünk.
 
 AZ ELŐADÁSOK ÍRÁSOS ÖSSZEFOGLALÓJÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Az előadások írásos összefoglalójának hatékonyabb feldolgozását elősegítve kérnénk, hogy a dokumentumot, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben, sorkizárt formában, szimpla sorközzel rögzítsék és azt szíveskedjenek megküldeni word dokumentumként e-mail mellékleteként (a konferencia alelnökének, Dr. Nagy Istvánnak a drnagyi@delta3n.hu címre).
 
A MKK-2008 TÁMOGATÁSA
Az MKK-2008 elnöksége lehetőséget biztosít Cégismertető- és Marketing célú előadások, technológia- és termékismertető előadások megtartására, reklám anyagok, szakmai ismertetők terjesztésére is a konferenciát szponzoráló cégek számára. Kérjük, hogy szponzori szándékát mielőbb jelezni szíveskedjen. A Magyar Karbantartási Konferenciát szponzoráló cégeket a támogatás nagyságának függvényében bronz-, ezüst-, és arany fokozatú szponzori előnyök illetik meg. A három szponzori fokozat 150.000, Ft+ÁFA, 300.000,-Ft+ÁFA valamint 500.000,- Ft+ÁFA reklámszerződésbe foglalt szponzori támogatást és reklám-szolgáltatást jelent.
A konferencia támogatóit megillető előnyök:
Arany fokozatú támogató:
·   Céges bemutató előadás plenáris ülésen 15 perc időtartamban,
·   Zászlók és logók kifüggesztése a plenáris ülés termében jól látható helyen,
·   Zászlók és logók kifüggesztése a kiállító térben és a folyosón,
·   3 reklámoldal a konferencia kiadványában,
·   3 fő ingyenes részvétele a konferencián,
·   Reklámanyagok elhelyezése a konferencia csomagjában, amit minden résztvevő megkap.
Ezüst fokozatú támogató:
·   Zászlók és logók kifüggesztése a kiállító térben és a folyosón,
·   2 reklámoldal a konferencia kiadványában,
·   2 fő ingyenes részvétele a konferencián,
·   Reklámanyagok elhelyezése a konferencia csomagjában, amit minden résztvevő megkap.
Bronz fokozatú támogató:
·   Zászlók és logók kifüggesztése a kiállító térben és a folyosón,
·   1 reklámoldal a konferencia kiadványában,
·   1 fő ingyenes részvétele a konferencián,
·   Reklámanyagok elhelyezése a konferencia csomagjában, amit minden résztvevő megkap.
 
KIADVÁNY
A programba felvett előadások teljes, szerkesztett szövegét magyar nyelven, magyar, angol vagy német nyelvű max. 500 szavas összefoglalóval, de 15 szerzői oldalt meg nem haladó terjedelemben külön kiadványban nyomtatásban jelentetjük meg, ha azt a kívánt módon és határidőre az adott címre megküldik. Erről az érdekelt előadókat külön értesítjük. A kiadványt a konferencia résztvevői a helyszínen kapják meg.
 
HIRDETÉS  A KIADVÁNYBAN
Az előadásokat tartalmazó kiadványban a Magyar Karbantartási Konferenciát szponzoráló cégek hirdetését, reklámanyagait, cégre vonatkozó tájékoztatóit a szponzori szerződésben rögzítettek szerint megjelentetjük. A reklámanyagok terjedelme a szponzori fokozat függvénye.
 
KIÁLLÍTÁS - TERMÉKBEMUTATÓ
A konferencia ideje alatt a megjelölt témákhoz kapcsolódóan termékeket, műszereket, berendezéseket, szakmai ismertetőket stb. lehet kiállítani az A épület aulájában, ahol 4 m2 -es kialakított területen asztalt, székeket, cégfeliratot és kívánságra 220 V-os áramcsatlakozást biztosítunk. (Csatlakozó hosszabbítót a kiállítók hozzanak magukkal.) A kiállított eszközöket a kiállítást követő időszakban korlátozott ideig - ennek időtartamát egyedileg, közös egyeztetés útján kívánjuk meghatározni -, zárt termekben lehet tárolni. Nagy értékű berendezések esetén mindenképpen jelezze levélbe vagy e-mailen a szervezők felé bemutatási, tárolási szándékát.
 
KIÁLLÍTÁSI DÍJAK
·   Akik a konferencián való részvételre is jelentkeztek és a részvételi díjat valamelyik kategóriában (A, B, stb. jelű) befizették:  25.000.- Ft + ÁFA
·   Akik a konferenciára nem jelentkeztek, csak kiállításra: 35.000.- Ft + ÁFA
 
A kiállítók részére ellátást, szállást biztosítunk, ha ezt a jelentkezési határidőig levélben vagy más módon kérik. A kiadványt részükre is biztosítjuk.
Tájékoztatjuk kiállítóinkat, hogy a kiállítás megtekintését a régió érdeklődő szakemberei számára díjmentesen lehetővé tesszük teljes időtartamban. Az érdeklődő látogatók csak a kiállítást tekinthetik meg, a konferencia munkájában nem vehetnek részt.
Kérjük erről értesítsék a régióban levő partnereiket.
 
TERMÉKISMERTETŐK TERJESZTÉSE
A konferenciát szponzoráló cégek, valamint a kiállítók a forgalmazott termékeikre, technológiákra, egyéb karbantartással összefüggő tevékenységük ismertetésére vonatkozó reklámanyagait a konferencia résztvevőinek a kiadvánnyal együtt átadjuk, ha az anyagot 2008. augusztus 29-ig megküldik.
 
BARÁTI TALÁLKOZÓ Pinceszeren
Szeptember 4-én a szakmai program után vacsorával és nemes borok kóstolásával egybekötött baráti találkozót szervezünk Pinceszeren. Az autóbuszos kirándulás jó alkalmat kínál az új kapcsolatok kialakítására, a meglévők elmélyítésére.
 
ÉTKEZÉSEK
A reggeli és az ebéd a Dunaújvárosi Főiskola Kollégiumaiban kerül tálalásra. Azon résztvevők, akik a DF valamely kollégiumában foglaltak szállást, azok számára az étkezések helyszíne azonos a szállásuk helyével. Akik pedig egyénileg szállnak meg, más szállodában, számukra külön ismertetjük az étkezésével kapcsolatos információkat. A konferencia idején büfé szolgáltatást (kávé, üdítő) az előadások szüneteiben biztosítunk.
 
RÉSZVÉTELI DÍJ
A konferencia részvételi díja 38.000,- Ft+ ÁFA, amely összeg tartalmazza a szervezés, a kiadvány költségeit. (SZJ: 74. 87.15.0) 
 
SZÁLLÁS
A konferencia résztvevőinek a Dunaújvárosi Főiskola felújított diák szállóiban tudunk szállást foglalni kívánság szerint 1-2-3 személyes fürdőszobás szobákban, apartmanokban. Gépkocsival érkezőknek jelezzük, hogy a szálláshelyeken valamint azok közelében parkolási lehetőségek vannak. A konferenciát autóval megközelítőknek a meghívóval együtt tájékoztatót küldünk a parkolási lehetőségről.
A szállásigényeket a jelentkezési sorrendben a táblázatban megadott helyen és költségek mellett foglaljuk le.
 
A város egyéb hoteleiben vagy panzióiban a szállás foglalása egyénileg történik.
A szállásköltségeket a részvételi díj nem tartalmazza, azt a résztvevőknek a részvételi díjon felül a helyszínen kell rendezni.

A szálláshelyek és költségei
Az alábbi táblázatban találhatók, mely összegek tartalmazzák az ÁFA-t is.
DF Kerpely Antal Kollégium
1 ágyas fürdőszobás
2 ágyas fürd.szobás (két főre)
2 ágyas fürdőszobás (egy főre felárral)
3 ágyas fürd.szobás (három főre)
3 ágyas fürdőszobás (egy főre felárral)
Lakóegység (fürdőszobás)
6.000 Ft/éjsz.
9.000 Ft/éjsz. (4.500 Ft/éj/fő)
6.500 Ft/éjsz.
12.000 Ft/éjsz. (4.000 Ft/éj/fő)
9.000 Ft/éjsz.
2+3 ágyas,2+2 ágyas:
Szállásdíj
4.000 Ft/fő/éjsz.

A DF kollégiumról több információt az alábbi honlap felkeresésével kaphat:
http://kac.duf.hu/kollegium/
A Kollégium honlapján online szobarendelést is tehet. (Ebben az esetben, kérem, tüntesse fel ezt a jelentkezéskor a szállást foglaló űrlapon)
 
Egyéb dunaújvárosi hotelekről az alábbi weboldalon tájékozódhat: http://www.dunaujvaros.hu
 
(A résztvevők számára a DF Kollégiumi szállásigényeit kivéve, a szervezőknek nem áll módjában egyéb helyeken a szállásfoglalás ügyeit intézni.)
 
A JELENTKEZÉS MÓDJA
 
Előadásra és részvételre: Külön levélben, az előadás szerzőinek, címének és rövid tartalmának (1 oldal) - a formai követelmények betartásával, hasonlóan az előadások írásos összefoglalójával kapcsolatosan megfogalmazottak szerint -, valamint a "JELENTKEZÉSI LAP ELŐADÓKNAK ÉS RÉSZTVEVŐKNEK" című lapon az igényelt szolgáltatás (kategória), illetve a szállásigény megjelölésével és megküldésével 2008. június 30-ig.
 
Részvételre: A mellékelt "JELENTKEZÉSI LAP ELŐADÓKNAK ÉS RÉSZTVEVŐKNEK" című lap beküldésével és az igényelt szolgáltatás, illetve a szállásigény megjelölésével 2008. július 15-ig.
 
Kiállításra, termékismertetők terjesztésére: a "JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLITÁSRA ÉS TERMÉKISMERTETŐK TERJESZTÉSÉRE" című lap értelemszerű kitöltésével, megküldésével 2008. július 15-ig.
 
A jelentkezési lapok elektronikus úton, postai úton vagy telefaxon is beküldhetők!
A lapok sokszorosíthatók!
A konferencia ill. az igényelt szolgáltatás költségeiről a jelentkezési lap beérkezése után számlát küldünk! A jelentkezés a számla kiegyenlítésével realizálódik!
A konferencia résztvevőinek a témakörök előadásai továbbképzésül is szolgálnak. Igény esetén a konferencián való részvételről oklevelet állítunk ki.
 
A RÉSZVÉTELI DIJAT a Dunaújvárosi Főiskola Magyar Állami Kincstár banknál vezetett 10029008-00282723-00000000 sz. számlájára, a számlaszámra hivatkozva, a számla érkezésétől számított 8 banki napon belül kérjük átutalni. Kérjük, hogy a befizetés azonosításához a megjegyzés rovatba tüntessék fel a következő hivatkozást: KF039-saját név.
A jelentkezés visszavonása: amennyiben az 2008. július 31.-e  előtt történik, a befizetett összeg 50 %-a, ez időn túl (2008. július 31.-t követően) vagy távolmaradás esetén a részvételi díj a rendezőt illeti meg.
 
A konferenciára jelentkezőknek - akik a részvételi díjat befizették - a MEGHIVÓT a részletes programmal és tájékoztatóval 2008. augusztus 15-ig megküldjük.
 
Levelezési cím:  
Dunaújvárosi Főiskola
2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a Pf. 152.
Telefon:   25/551-139
Fax:   25/412-620
E-mail:
 
INFORMÁCIÓK
A konferencia szervezői készséggel állnak az Ön és Munkatársai segítségére!
Részletes információk a kapott tájékoztató anyaggal az alábbiaktól kérhetők:
 
 
AZ ELŐADÁSOK TÉMÁIVAL KAPCSOLATBAN:
 
Dr. Szántó Jenő MKK elnöke
Telefon: 30/411-2332
Fax: (25) 412-620
 
Dr. Nagy István MKK alelnöke
 
Nagy Attila MKK titkára
Telefon:  30/696-0481
 
Telefon: 30/692-3420
Fax:(75) 510-114
 
Fax:(25) 412-620
 
 
 
 
SZERVEZÉS,   KIÁLLÍTÁS,  TERMÉKISMERTETŐ    
        REKLÁM, HÍRDETÉS  JELENTKEZÉS, SZÁLLÁS
  KIADVÁNY       GAZDASÁGI ÜGYEK
 
Nagy Attila MKK titkára
  Molnár István Szervező Biz. Vez.
Telefon: 30/692-3420
  Telefon: 25/551-238, 25/551-237
Fax: 25/412-620
  Fax: 25/410-434
 
illetve levelezési címünkön.
Hívjon akkor is, ha határidő vagy egyéb problémái vannak a konferenciával kapcsolatban.
Várjuk az Ön és Munkatársai, valamint a témák iránt érdeklődő ismerősei jelentkezését.
 
KONFERENCIÁNK TÁMOGATÓIHOZ
Szívesen vennénk, ha Vállalkozók, Intézmények szakmailag és anyagilag támogatnák a Magyar Karbantartási Konferenciát. Ezzel hozzájárulnak konferenciánk sikeréhez, melyet az érdeklődő szakemberek szakmai előrehaladása, informáltságának elősegítése érdekében szervezünk.
Várjuk szíves megkeresésüket.
 
Dunaújváros, 2008. április 27.
 
 
A Magyar Karbantartási Konferencia
szervezőbizottság nevében:
 
Dr. Szántó Jenő MKK elnöke
Dr. Nagy István MKK alelnöke
Nagy Attila MKK titkára
Molnár István MMK szervezőbizottság vezetője

    Eseménynaptár