archive

Tanárképző Központ

A Tanárképző Központ folytatja azt a képzési tevékenységet a pedagógusképzés területén, amely 40 éves múltra tekint vissza. Gondozza a Főiskolán folyó mesterképzéseket:

- a tanár-mérnöktanár (gépész, informatika, anyagmérnök) és

- a tanár-pedagógiai értékelés és mérés tanára szakokon.

A tanszék a műszaki szakoktató és az andragógia alapképzés szakfelelőse is.

Valamennyi alap- és mesterképzésünkre jellemző a gyakorlatorientáltság, a pedagógusképzés hallgatói gyakorlataik egy részét dunaújvárosi középiskolákban végzik, az andragógia szakosok pedig megismerkednek a felnőttek nevelésének-oktatásának, a humánerőforrás fejlesztésének legfontosabb szintereivel. Néhány különleges helyszín a hallgatói tapasztalatszerzéshez: Dunaferr, kórház, büntetés-végrehajtási intézet.

A tanárképzés új rendszerének bevezetésével 2014-től meghirdettük a mérnöktanár szakot osztatlan (5 éves) képzésben.

Az elmúlt év során 6 szakirányú továbbképzési szakot indítottunk a következő területeken:

- Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

- Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

- Pedagógus szakvizsga e-tanulás szakértői területen szakirányú továbbképzési szak

- Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

- Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

- Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak

- Felnőttképzési szervező szakirányú továbbképzési szak

·

A Tanárképző Központ részt vesz a Főiskola más szakjaira járó hallgatóinak oktatásában is. Fő oktatási és kutatási területeink a tanárképzés, a neveléstudományok, a pszichológia, a szociológia és az andragógia.

Hallgatóink közül többen komoly kutatómunkát végeznek, eredményeikről a Tehetségnapon és a Tudományos Diákköri Konferenciákon számolnak be. A legjobb dolgozatok eljutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Az intézetben jelenleg egy jelentős pályázat megvalósulása történik: TÁMOP 4.1.2B 2.: Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban. A projektben az intézet valamennyi oktatója részt vesz; célja az országosan kialakított tanárképző hálózatok fejlesztése .

Oktatóink hazai és nemzetközi konferenciákon szerepelnek, kutatási eredményeiket publikálják.


Igazgató

Szabó Csilla Marianna Dr. igazgató

Titkárság

Kovácsné Fodor Alexandra adminisztrátor
Nagy Renáta asszisztens

Oktatók

Bacsa-Bán Anetta Dr. főiskolai docens
Budai Gábor főiskolai tanársegéd
Cser Valérius Antalné Dr. egyetemi docens
Csikósné Maczó Edit főiskolai tanársegéd
Gubán Gyula Dr. főiskolai tanár
Juhász Levente Zsolt Dr. főiskolai docens
Kadocsa László Gábor Dr. főiskolai tanár
Magyar András Tamás főiskolai tanársegéd
Németh István Péter műszaki tanár
Váczi Mariann Dr. főiskolai adjunktus


    Eseménynaptár