archive

Főoldal

A porojet az Új Széchenyi terv finanszírozásával jött létre.

Azonosító száma: TÁMOP-4.1.2D-12/1/KONV-2012-0016


A projekt céljainak kapcsolódása az ÚSZT célokhoz


Az Új Széchenyi Terv legfontosabb céljai egymással összhangban a foglalkoztatás dinamikus bővítésére, a pénzügyi stabilitás fenntartására, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésére, valamint hazánk versenyképességének javítására irányulnak. A mélyreható tartalmi, strukturális reformok kiteljesítése révén a felsőoktatási intézmények a jelenleginél aktívabb és kezdeményezőbb szerepet kell, hogy vállaljanak a jövőben a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában. Az ÚSZT globális célkitűzéseihez szervesen illeszkedik a DUF által tervezett projekt, mind a projekt stratégiai célja, mind pedig a művelt szakterület szempontjából.

Az akciótervek kiemelt projektjei igazodnak az ÚSZT kitörési pontjaihoz és hozzájárulnak a fent említett célok megvalósulásához. A kitörési pontok 7 területet foglalnak magukba: egészségipar, zöldgazdaság-fejlesztés, otthonteremtés, vállalkozásfejlesztés, közlekedésfejlesztés, tudomány-innováció, foglalkoztatás.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. prioritása (a tudásalapú gazdaság kiépítése, a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése) célul tűzte ki a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítését, az intézményirányítás hatékonyságának növelését, a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítését, valamint a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztését. A tervezett projekt hozzájárul ahhoz, hogy ennek megfelelően erősödjenek a Főiskola munkaerő piaci kapcsolatai, fejlődjön a projektben foglalkoztatottak szakmai kompetenciája, ezáltal növekedjen a felsőoktatás megfelelése a gazdasági kihívásoknak.
Összességében a tervezett projekt hozzájárul a nyelvi képzések munka-erőpiaci igényekhez való megfelelősségéhez, ezáltal növelve az intézmény oktatási színvonalát, fejlesztve oktatói humánerőforrását. Továbbá, új komplex szaknyelvi képzést vezet be, úgy hogy az egyénre (hallgatóra) is fókuszál (nyelvi kudarckezelés).
 

A projekt alapadatai


A pályázati felhívás kódszáma

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV

A projekt címe

Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán

A projektgazda neve

Dunaújvárosi Főiskola

A kapcsolattartó és elérhetőségei

Melkovics János / 06-25-551-236

A projekt hossza (hónap)

24

Az igényelt támogatás összege (ezer Ft)

233 290,-

Elnyert támogatás

227 290 940,-

A támogatás intenzitása (%)

100


A projekt rövid, szöveges ismertetése („vezetői összefoglaló”)

A pályázat a Dunaújvárosi Főiskola idegen nyelvi képzésének megújítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy hallgatói részére a munkaerő piaci igényekhez illeszkedő szaknyelvi tudást adjon. A megújítás eredményeként a szaknyelvi oktatás új alapokra helyeződik, folyamata új keretek között történik. Módszere a tanórai képzésen túl új tanulási eszközökkel kiegészül és új szolgáltatások révén hallgató központúvá válik (mentori szolgálat bevezetése a nyelvi kudarcok legyőzése érdekében).


A Dunaújvárosi Főiskola célja oktatási színvonalának folyamatos növelése, amelyet legfőképpen piacképes tudás nyújtásával érhet el. Ennek egyik kulcs eleme, hogy a határokon átívelő munka-erőpiaci elvárásoknak megfelelő idegen nyelvi képzettséggel végezzenek a hallgatóik. A pályázat szakmai tartalmának kialakításához előzetes kutatást végzetünk, melynek eredménye adta annak indokoltságát. A két kérdőíves és a fókuszcsoportos kutatás alapján megállapítható, hogy a válaszadók véleménye összhangban áll a korábban végzett kutatások eredményeivel. A kérdőíves felmérés megerősítette, hogy a vállalatok szükségesnek tartják az intenzív, beszéd centrikus nyelvoktatást, és a nyelvi képzés megerősítését. Véleményük szerint a valódi nyelvtudás fontosabb, mint a nyelvvizsga bizonyítványok megléte. A projekt feladata és célja tehát az, hogy olyan idegen nyelvi képzést valósítson meg, amely a hétköznapi és a munka területén is hasznosítható gyakorlati tudást ad, de ezzel egy időben biztosítja a hallgatók nyelvi készségeinek olyan szintű fejlesztését, mely lehetővé teszi a nyelvvizsga megszerzését is. A kutatási eredmények azt is megmutatták, hogy általánosságban véve, a hallgatók rossz nyelvtanulási tapasztalataik miatt, nem igazán bíznak az intézményes nyelvoktatásban. Ennek ellenére úgy nyilatkoztak, hogy ha újabb lehetőség adódna a nyelvtanulásra, szívesen hallgatnának órákat idegen nyelven, tanulnának hagyományos és online formában, és szaknyelvi órákon, vennének részt egy jól felépített nyelvi képzési rendszerben.


A projekt sikeres megvalósítása érdekében szükség van a bizalom helyreállítására, a képzési körülmények javítására, a módszerek és az oktatók további fejlesztésére.

A projekt eredményeinek további fenntartásáért a Dunaújvárosi Főiskola felel. A projekt során, jellemzően egyszeri finanszírozású tevékenységek valósulnak meg. A fejlesztés eredményei a Főiskola szenátusa által elfogadásra kerülnek és beépülnek az oktatási struktúrába. A projekt során képzett oktatók az idegen nyelvet használnak szaktárgyaik oktatása során évről, évre így a nyelvtudásuk szinten tartható.


A projektet a Dunaújvárosi Főiskola önállóan, szakmai együttműködő partnerek bevonásával kívánja megvalósítani.


    Projektnaptár

    UjSzechenyiTerv

    MoMegujul

    CimerNFU


    TÁMOP-4.1.2D-12/1/KONV-2012-0016