archive

PÁLYÁZAT a DF Kiemelt sportösztöndíjára, 2014/2015 tanévre

2014. július 22.

DF Vízilabda Egyesület vízilabdázói számára egy tanévre

Más, nem a DF Vízilabda Egyesület keretében sportolók számára egy félévre

DF Vízilabda Egyesület vízilabdázói számára:

PÁLYÁZAT

a "DF" Kiemelt sportösztöndíjra

a 2015/2016 tanulmányi évre

 

 

A Dunaújvárosi Főiskola Szenátus döntése alapján a Térítési és Juttatási Szabályzat 8.§ bekezdésében biztosított hatáskörében és az ott megjelölt forrás terhére az FHÖK javaslatára DF Kiemelt sportösztöndíjra pályázatot ír ki az adott tanulmányi évre 3 fő kiemelkedő sport teljesítményt nyújtó, aktív státuszú DF hallgató számára, aki más sportösztöndíjban nem részesül,

az alábbi feltételek szerint:

a DF Vízilabda Egyesülettel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerinti eljárásban egy tanulmányi évre (10 hónap) 3 női vízilabdázó számára;

 

 1. Az Kiemelt sportösztöndíj összege 70.000,-Ft/hónap.
 2. A 3 ösztöndíj odaítélésének kötelezettsége az ösztöndíj kiíróját nem köti.
 3. A pályázat elutasításra, vagy visszavonásra kerül, ha
  1. a benyújtott pályázatot hiányosan nyújtották be,
  2. a pályázat nem felel meg a kiírási feltételeknek,
  3. a hallgató aktív jogviszonya szünetel, vagy megszűnik a DF-en,
  4. más sportösztöndíjban részesül, vagy időközben nyer el más sportösztöndíjat.

 4. A pályázat elbírálásának szempontjai:
  1. kiemelkedő sporttevékenység
  2. az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag

 5. Pályázatot a hallgató nyújtja be a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolni kell:
  1. sportolói önéletrajzot, mely tartalmazza a sporteredményeket,
  2. a szakosztály javaslatát,
  3. a szakági szövetség igazolását a fennálló válogatottságról és /vagy nemzeti bajnokság I. osztályában igazolt státuszáról;
  4. a hallgató nyilatkozatát, hogy egyéb sportösztöndíjban nem részesül/ ilyen pályázatot nem nyújtott be

 6. A pályázati összeg kifizetése az adott tanév, első napjától, de legkorábban a pályázati feltételek teljesülésének napját követő hónap első napjától esedékes.

 

A pályázati kérvény mellékleteit 3 órán belül kell becsatolni, valamint becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2 héten belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a pályázat azonosítójára hivatkozva.

 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 19.

 

Más, nem a DF Vízilabda Egyesület keretében sportolók számára:

PÁLYÁZAT

a "DF" Kiemelt sportösztöndíjra

a 2015/16/1 tanulmányi félévre

 

A Dunaújvárosi Főiskola Szenátus döntése alapján a Térítési és Juttatási Szabályzat 8.§ bekezdésében biztosított hatáskörében és az ott megjelölt forrás terhére az FHÖK javaslatára DF Kiemelt sportösztöndíjra pályázatot ír ki az adott tanulmányi félévre, 3 fő kiemelkedő sport teljesítményt nyújtó, aktív státuszú DF hallgató számára, aki más sportösztöndíjban nem részesül,

az alábbi feltételek szerint:

további 3 fő nemzeti válogatott és/ vagy nemzeti bajnokság első osztályában igazolt sportolónak, akinek a sportegyesület szakági vezetőjének javaslatára, a tanulmányi eredmények figyelembevételével az oktatási rektorhelyettes véleményével a rektor ítéli oda.

 

 1. Az Kiemelt sportösztöndíj összege napjától 70.000,-Ft/hónap.
 2. A 3 ösztöndíj odaítélésének kötelezettsége az ösztöndíj kiíróját nem köti.
 3. A pályázat elutasításra, vagy visszavonásra kerül, ha
  1. a benyújtott pályázatot hiányosan nyújtották be,
  2. a pályázat nem felel meg a kiírási feltételeknek,
  3. a hallgató aktív jogviszonya szünetel, vagy megszűnik a DF-en,
  4. más sportösztöndíjban részesül, vagy időközben nyer el más sportösztöndíjat.

 4. A pályázat elbírálásának szempontjai:
  1. kiemelkedő sporttevékenység
  2. az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag

 5. Pályázatot a hallgató nyújtja be a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolni kell:
  1. sportolói önéletrajzot, mely tartalmazza a sporteredményeket,
  2. a szakosztály javaslatát,
  3. a szakági szövetség igazolását a fennálló válogatottságról és /vagy nemzeti bajnokság I. osztályában igazolt státuszáról;
  4. a hallgató nyilatkozatát, hogy egyéb sportösztöndíjban nem részesül/ ilyen pályázatot nem nyújtott be

 6. A pályázati összeg kifizetése az adott félév, első napjától, de legkorábban a pályázati feltételek teljesülésének napját követő hónap első napjától esedékes.

 

A pályázati kérvény mellékleteit 3 órán belül kell becsatolni, valamint becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2 héten belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a pályázat azonosítójára hivatkozva.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 19.

Eseménynaptár