archive

Pályázati lehetőségek / Ösztöndíjak

2016. szeptember 08.

Szociális alapú ösztöndíjak

 


Megnevezés
Jogosultak köre
Páylázatbenyújtás
Határidő
Rendszeres és rendkívüli szociális támogatás
Szociális juttatásra jogosult az a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy a tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.
Neptun/Ügyintézés/Kérvények
2017. február
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Önkormányzat

Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja
Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban.
Neptun/Ügyintézés/Kérvények

Alaptámogatás Első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy.
Neptun/Ügyintézés/Kérvények

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása Legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő államilag támogatott, teljes idejű alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás
Neptun/Ügyintézés/Kérvények

Rendkívüli Szociális Támogatás

Neptun/Ügyintézés/Kérvények
Teljesítmény alapú ösztöndíjakMegnevezés
Jogosultak köre
Páylázatbenyújtás
Határidő
Tanulmányi ösztöndíj


Köztársasági ösztöndíj Köztársasági ösztöndíjban az az államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
Neptun/Ügyintézés/Kérvények
2017. június
Egyetemi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj Az egyetemi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíjban részesülhet az Egyetem minden beiratkozott/bejelentkezett hallgatója, aki teljes idejű képzésben vesz részt és a tantervi követelményeknek eleget tesz.
Neptun/Ügyintézés/Kérvények
2017. februárEgyéb ösztöndíjak/támogatásokMegnevezés
Jogosultak köre
Páylázatbenyújtás
Határidő
DUE ösztöndíj
Pályázati kiírás alapján
Neptun/Ügyintézés/Kérvények
2017. február
MNB kiválósági ösztöndíj
Pályázati kiírás alapján


DUE Tehetséggondozó ösztöndíj
Tehetséggondozó Programjának Szabályzata alapján


Sportösztöndíj
Pályázati kiírás alapján
Neptun/Ügyintézés/Kérvények
2017. február
Kiemelt Sportösztöndíj
Pályázati kiírás alapján
Neptun/Ügyintézés/Kérvények
2017. február
Kollégiumi elhelyezés
Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be az Egyetemre, illetve aki az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra, milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt.
Neptun/Ügyintézés/Kollégium jelentkezés
2017. június

 

Eseménynaptár