archive

Helyettesítő (Belső) nyelvi vizsga

2015. július 22.

 

A Dunaújvárosi Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése alapján lehetőséget ad a nyelvvizsga-követelményt kiváltandó intézményi nyelvi vizsga letételére. Továbbiakban helyettesítő nyelvi vizsga.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése:

"Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát."

 

2011. évi CCIV. törvény 107.§(2) bekezdése alapján a kedvezmény igénybevételének időbeli hatálya:

 

Záróvizsga éve
2003-2009
2010.
2011.
2012.

2013.június 30.-ig


Legkorábbi helettesítő nyelvi vizsga
2012. szeptember
1-től

2013. február
1-től

vagy

2013. július
1-től


2014. február
1-től

vagy

2014. július
1-től

2015. február
1-től

vagy

2015. július
1-től


2016. február
1-től

vagy
2016. július
1-től 
Helyettesítő nyelvi vizsga időpontjai:
Vizsgaidőpontok
Meghirdetés kritériuma
Vizsga napja
Jelentkezési határidő
2016/17/2 félév
szorgalmi időszak 1-3 hete
-
2017.02.24
2017.02.17
szorgalmi időszak 13-15 hete
-
2017.05.05*
2017.04.28

2016/17/1
félév
szorgalmi időszak 1-2 hete
-
2016.09.09
2016.09.02
szorgalmi időszak 13-14 hete
-
2016.12.02*
2016.11.25
esetenként
igény esetén(október-november, március-április)
20 fő minimális jelentkezés esetén


*utolsó nyelvi vizsga a félévben
 
AZ ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT


Mielőtt megkezdené az eljárás elindítását, kérjük, olvassa végig a tájékoztatót, az „Oklevél kiadásához szükséges nyelvi vizsgák táblázata a DUE szakjainál” dokumentumot, melyből megtudhatja az oklevelének kiadásához szükséges nyelvi követelményt, valamint az „Ekvivalencia táblázat a helyettesítő nyelvi vizsgához” dokumentumot és a „Helyettesítő nyelvi vizsga” dokumentumot.

 

AZ ELJÁRÁS ELINDÍTÁSA

Az eljárást a Neptun rendszeren keresztül kezdeményezheti:
https://nappw.dfad.duf.hu/hallgato/login.aspx


 neptun-login

(Amennyiben a belépéshez segítségre van szüksége (elfelejtett jelszó, stb) a th@uniduna.hu e-mail címre írjon.)

A Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt található „Kérelem oklevél kiadásához különeljárás indítására” formanyomtatványon tudja oklevelének kiadási eljárását megkezdeni.


kervenyek  

Az eljárás díjköteles, az eljárási díj a kérvény leadása után kerül kiírásra, a Neptun rendszerben.

 

AZ ELJÁRÁST CSAK ABBAN AZ ESETBEN INDÍTSA MEG HA VALÓBAN BELSŐ NYELVI VIZSGÁT KÍVÁN TENNI AZ ADOTT IDŐSZAKBAN!

 

A KÉRELEM


A kérelmen a személyi és képzési adatain túl szerepel a helyettesítő nyelvi vizsga szándéka, amelyet három módon kezdeményezhet.
1. Helyettesítő nyelvi vizsga elismerés alapján
2. Helyettesítő nyelvi vizsga részben elismerés alapján, részben nyelvi vizsgával
3. Helyettesítő nyelvi vizsga teljes nyelvi vizsgával

 

1. Helyettesítő nyelvi vizsga elismerés alapján:

Ez azt jelenti, hogy az ekvivalencia táblázat alapján, ha a kérvényező a megadott dokumentummal rendelkezik, azt elfogadjuk az adott nyelvI vizsgának. (Nem kell ténylegesen nyelvi vizsgát tennie.)
Ebben az esetben a kérvényhez

  • az eredeti leckekönyvet kell csatolni (beszkennelve, és az eredetit a Tanulmányi Hivatalba eljuttatva. Ha elveszett másodlatot kell igényelnie.)
  • meglévő, az ekvivalencia táblázatban meghatározott nyelvvizsga bizonyítvány (beszkennelve, és az eredetit a Tanulmányi Hivatalba eljuttatva)
  • fizetendő díj, a kérelem elindítása 10 000,- Ft
 
2. Helyettesítő nyelvi vizsga részben elismerés alapján, részben nyelvi vizsgával:

 

Ez azt jelenti, hogy az ekvivalencia táblázat alapján, ha a kérvényező a megadott dokumentummal rendelkezik, azt elfogadjuk az adott nyelvvizsga egyik részének és csak a másik hiányzó rész teljesítéséhez kell a tényleges nyelvi vizsgát letenni. Vagy csak írásbeli, vagy csak szóbeli vizsgát kell tenni a kérvényben megadott határidőig.

 

Helyettesítő nyelvI vizsgára a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhet a „Jelentkezés intézményi nyelvi vizsgára” című kérelmen.

 

Ebben az esetben a kérvényhez
• az eredeti leckekönyvet kell csatolni (beszkennelve, és az eredetit a Tanulmányi Hivatalba eljuttatva. Ha elveszett másodlatot kell igényelnie.)
• meglévő az ekvivalencia táblázatban meghatározott nyelvvizsga bizonyítvány (beszkennelve, és az eredetit a Tanulmányi Hivatalba eljuttatva)
• fizetendő díj, a kérelem elindítása 10 000,- Ft és szóbeli vagy írásbeli vizsga díja 10 000,- Ft
Pl.:
Nyelvi követelmény Benyújtott meglévő dokumentum Leteendő nyelvi vizsga
középfokú C típusú középfokú A típusú helyettesítő nyelvvizsga 1 B típusú
.


3. Helyettesítő nyelvi vizsga teljes nyelvi vizsgával:

 

Ez azt jelenti, ha a hallgató nem rendelkezik benyújtandó dokumentumokkal az eljárás megindításakor, ezért az oklevél kiadásához a megfelelő helyettesítő teljes nyelvi vizsgát le kell tennie, a kérvényben megadott határidőig.

Helyettesítő nyelvi vizsgára a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhet a „Jelentkezés intézményi nyelvi vizsgára” című kérelmen.

 

Ebben az esetben a kérvényhez
• az eredeti leckekönyvet kell csatolni (beszkennelve, és az eredetit a Tanulmányi Hivatalba eljuttatva. Ha elveszett másodlatot kell igényelnie.)
• fizetendő díj, a kérelem elindítása 10 000,- Ft és szóbeli és írásbeli vizsga díja 18 000,- Ft

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

 

A díj a kérelem leadása után kerül kiírásra.

 

A hallgató a kérvényben megadott határidőig a szükséges nyelvi vizsgát leteheti. Amennyiben a megadott határidőig nem tesz sikeres helyettesítő nyelvi vizsgát, az eljárás megszüntetésre kerül, és a következő időszakban újra kell indítania azt, az eljárási díj újbóli megfizetése mellett.
Egy kérvényezési ciklus az adott tanév szorgalmi időszaka.

 

Amennyiben a benyújtott és/vagy teljesített dokumentum(ok) alapján kiadható az oklevél, a hallgató a határozat meghozatalától számított 30 napon belül átveheti a Tanulmányi Hivatalban az oklevelét, vagy kérheti annak postázását (1800 Ft), vagy a kiadás utáni első oklevélátadón történő átvételt. Ezt a kérvényben kell megjelölni.

 

A befizetéseket a Neptun rendszeren keresztül kell elvégezni. A befizetésekhez a Neptun bejelentkező képernyőjén a Letölthető dokumentumok között találja az „Útmutató a költségtérítési és egyéb díjak befizetéséhez”

 

A befizetett díjak a határozat alapján egy tanulmányi félévre vonatkoznak, és azokra a hallgatónak kamatkövetelése nem lehet.

 

Vis maior helyzet esetén a hallgató a befizetett összeg 70%-át visszaigényelheti, ha azt az esemény bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti, és dokumentumokkal támasztja alá.

 

Az intézményi nyelvi vizsga (helyettesítő nyelvi vizsga) nem egyenértékű az állami nyelvvizsgával.

 


VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

A belső nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok célja a záróvizsgával rendelkező, de nyelvvizsgát nem szerzett hallgatók hozzásegítése a nyelvi követelmények teljesítéséhez.

 

A felkészítő kurzusok időtartama 60 vagy 90 óra (a nyelvtudás szintjétől függően), intenzitásuk pedig eltérő lehet a hallgatói igényeknek megfelelően. A kurzusra jelentkezés (hasonlóan egyéb nyelvtanfolyamokhoz) szintfelméréssel kezdődik.

 

A képzés díja 800,-Ft/óra, a kurzusok létszáma 7-10 fő.

 

Tanfolyamainkra jelentkezni a felnottkepzes@uniduna.hu e-mail címen, vagy a 25/551-628-as telefonszámon lehet.


A Campus Nyelviskola honlapja

Felkészítő tanfolyam a belső nyelvvizsgára

Minta feladatok

 

 


Angol nyelv
Német nyelv
Helyettesítő belső nyelvi vizsga 1

Példa 1

Példa 2

Példa 3

Példa 1

Példa 2


Helyettesítő belső nyelvi vizsga 2
Példa 1
Példa 2
Példa 1

Eseménynaptár