fejlec_uniduna_elj_tanulj Középeurópai Technológiai és Innovációs Közhasznú Kft.

ÁTJELENTKEZŐKNEK

2016. augusztus 08.
Köszönjük, hogy nálunk szeretnéd tanulmányaidat folytatni.
 

ÁTVÉTEL


I. Ki kérheti az átvételt?

Más felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét az Egyetemre.

 

  

II. A Kapacitások figyelembevételével az átvétel engedélyezhető:

a.) azonos képzési szinten belül vagy alapszintről felsőoktatási szakképzési szintre, ha

aa.) azonos képzési területre, illetve szakcsoportba kéri átvételét és/vagy

ab.) egy érettségi követelmény/vizsgatárgy megegyezik, az új szak érettségi követelmény/ vizsgatárgyával, továbbá

b.) a hallgató hallgatói jogviszony elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve ennek feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában és

c.) a fennálló hallgatói jogviszonyról igazolást csatol a hallgató.

 

 

III. A kérelmet

a Tanulmányi Bizottsághoz (TB) címezve a Tanulmányi Hivatalban lehet benyújtani.

 

Dunaújvárosi Egyetem

Tanulmányi Hivatal (TH)

 

Dunaújváros

Pf.152

2401

 

Az átjelentkezési kérelem formanyomtatványa a linkre kattintva érhető el.

 

A kérelemhez csatolni kell:

1.) a fennálló hallgatói jogviszonyigazolást (lehet aktív és passzív is) szóló, 15 napnál nem régebbi, melyet az átjelentkezés jogcím megjelölésével adtak ki!

 

Az adott félévre történő beiratkozáshoz a kérelem benyújtásának határideje, legkésőbb február 01. vagy szeptember 01.

 

 

IV. A TB átvételi határozatában rendelkezik az átvétel hatályáról, a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervéről.

 

Államilag támogatott helyről átvételt nyert hallgató csak akkor vehető át államilag támogatott képzésre, ha a Főiskolán az adott szakon van üres államilag támogatott státusz, és a hallgató a jogszabályilag meghatározott államilag támogatott időt még nem használta fel.

Ezen feltételek hiánya esetén költségtérítéses formában folytatja tanulmányait.

Miután a Főiskolán hallgatói jogviszonyt létesített, a Főiskola többi költségtérítéses hallgatójával megegyező módon kérheti a térítési és juttatási szabályzat szerint államilag támogatott képzésben megüresedett helyre történő átsorolását.

 
V. Ha átvételt engedélyezték és a hallgató is elfogadja a határozatban foglaltakat, akkor az Egyetemre be kell iratkozni a és a korábbi intézményben a hallgatói jogviszonyot meg kell szüntetni!
A beiratkozást követően a TH hivatalosan kéri a hallgató leckekönyvének lezárását és átadását. Eredeti leckekönyvet a volt intézmény küldi el hozzánk és nem a hallgató hozza!
A beiratkozáshoz szükségesek az alábbi dokumentumok:

 1. átvételi határozat
 2. az átvételi döntést tartalmazó levélben megadott befizetési kötelezettségét teljesítse a mellékelt tájékoztató segítségével. (költségtérítéses hallgatóknál)
 3. személyi igazolvány +lakcímkártya
 4. születési anyakönyvi kivonat
 5. adóazonosító jel
 6. TAJ szám
 7. saját bankszámlaszám
 8. saját e-mail cím
 9. 1 db igazolványkép
 10. érettségi bizonyítvány
 11. nyelvvizsga bizonyítvány, amennyiben van
 12. Tárgybefogadási kérelem esetén: a tantárgyfelelős által aláírt eredeti tantárgyi tematikák, programok amelyek a leckekönyvben szerepelnek.


VI. Validáció:

Tantárgybefogadás, munkatapasztalat elismerése. A validáció a beiratkozás után lehetséges elektronikus úton a Neptun rendszeren keresztül. Az addig végzett tanulmányokra vonatkozó ajánlott tantervet és tárgyleírásokat és egyéb tanulmányokat, munkatapasztalatot igazoló dokumentumokat a beiratkozáshoz kell hozni.

Eseménynaptár