archive

ÁTJELENTKEZŐKNEK

2016. augusztus 08.
Köszönjük, hogy nálunk szeretnéd tanulmányaidat folytatni.
 

ÁTVÉTEL


I. Ki kérheti az átvételt?

Más felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét az Egyetemre.

 

  

II. A Kapacitások figyelembevételével az átvétel engedélyezhető:

a.) azonos képzési szinten belül vagy alapszintről felsőoktatási szakképzési szintre, ha

aa.) azonos képzési területre, illetve szakcsoportba kéri átvételét és/vagy

ab.) egy érettségi követelmény/vizsgatárgy megegyezik, az új szak érettségi követelmény/ vizsgatárgyával, továbbá

b.) a hallgató hallgatói jogviszony elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve ennek feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában és

c.) a fennálló hallgatói jogviszonyról igazolást csatol a hallgató.

 

 

III. A kérelmet

a Tanulmányi Bizottsághoz (TB) címezve a Tanulmányi Hivatalban lehet benyújtani.

 

Dunaújvárosi Egyetem

Tanulmányi Hivatal (TH)

 

Dunaújváros

Pf.152

2401

 

Az átjelentkezési kérelem formanyomtatványa a linkre kattintva érhető el.

 

A kérelemhez csatolni kell:

1.) a fennálló hallgatói jogviszonyigazolást (lehet aktív és passzív is) szóló, 15 napnál nem régebbi, melyet az átjelentkezés jogcím megjelölésével adtak ki!

 

Az adott félévre történő beiratkozáshoz a kérelem benyújtásának határideje, legkésőbb február 01. vagy szeptember 01.

 

 

IV. A TB átvételi határozatában rendelkezik az átvétel hatályáról, a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervéről.

 

Államilag támogatott helyről átvételt nyert hallgató csak akkor vehető át államilag támogatott képzésre, ha a Főiskolán az adott szakon van üres államilag támogatott státusz, és a hallgató a jogszabályilag meghatározott államilag támogatott időt még nem használta fel.

Ezen feltételek hiánya esetén költségtérítéses formában folytatja tanulmányait.

Miután a Főiskolán hallgatói jogviszonyt létesített, a Főiskola többi költségtérítéses hallgatójával megegyező módon kérheti a térítési és juttatási szabályzat szerint államilag támogatott képzésben megüresedett helyre történő átsorolását.

 
V. Ha átvételt engedélyezték és a hallgató is elfogadja a határozatban foglaltakat, akkor az Egyetemre be kell iratkozni a és a korábbi intézményben a hallgatói jogviszonyot meg kell szüntetni!
A beiratkozást követően a TH hivatalosan kéri a hallgató leckekönyvének lezárását és átadását. Eredeti leckekönyvet a volt intézmény küldi el hozzánk és nem a hallgató hozza!
A beiratkozáshoz szükségesek az alábbi dokumentumok:

 1. átvételi határozat
 2. az átvételi döntést tartalmazó levélben megadott befizetési kötelezettségét teljesítse a mellékelt tájékoztató segítségével. (költségtérítéses hallgatóknál)
 3. személyi igazolvány +lakcímkártya
 4. születési anyakönyvi kivonat
 5. adóazonosító jel
 6. TAJ szám
 7. saját bankszámlaszám
 8. saját e-mail cím
 9. 1 db igazolványkép
 10. érettségi bizonyítvány
 11. nyelvvizsga bizonyítvány, amennyiben van
 12. Tárgybefogadási kérelem esetén: a tantárgyfelelős által aláírt eredeti tantárgyi tematikák, programok amelyek a leckekönyvben szerepelnek.


VI. Validáció:

Tantárgybefogadás, munkatapasztalat elismerése. A validáció a beiratkozás után lehetséges elektronikus úton a Neptun rendszeren keresztül. Az addig végzett tanulmányokra vonatkozó ajánlott tantervet és tárgyleírásokat és egyéb tanulmányokat, munkatapasztalatot igazoló dokumentumokat a beiratkozáshoz kell hozni.

Eseménynaptár