archive

PÁRHUZAMOS JOGVISZONY
A Főiskola hallgatója a hallgatói jogviszony létrejöttét követően Főiskolán belül, vagy más belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából.
TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza a Főiskola hallgatókat közvetlenül érintő legfontosabb szabályait. Főiskolai tanulmányi törvénykönyv.
VALIDÁCIÓ/TANTÁRGYAK BEFOGADÁSÁNAK RENDJE

A validáció alapelve, hogy a különféle tanulási módok egyenrangúak, és a tanulás eredményét kell értékelni, függetlenül a tudás megszerzésének módjától.ÁTSOROLÁS

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésbe felvett hallgatót két teljesített félévet követően át kell sorolni költségtérítéses képzésre ha tanulmányi eredménye a jogszabályi paraméteknek nem felel meg.

VALIDACIO

Eseménynaptár