fejlec_uniduna_elj_tanulj Középeurópai Technológiai és Innovációs Közhasznú Kft.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Tanulmányi ösztöndíjat azok a hallgatók kapnak, akiknek a tanulmányi átlaga szakok által meghatározott átlag felett van, azaz nem mindenkinek jár.
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Hallgatói juttatás, amit a család szociális helyzetének feltárása mellett lehet félévenként kérvényezni.
ÖNKÖLTSÉG
Az a díj, amit az önköltséges/költségtérítéses képzésben tanuló hallgatónak a képzésért kell fizetni.
ÖKÖLTSÉGES KÉPZÉS
Olyan képzés, ahol a tanítás költségeit a hallgatónak kell állnia.
KOLLÉGIUMI JUTTATÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A kollégium a hallgatók elhelyezésére szolgál,
KIEMELT ÉS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ
A kiemelt ösztöndíjra a tanulmányaikat kiemelkedő színvonalon végzők pályázhatnak.
EGYÉB DÍJAK
A Főiskola egyéb szolgáltatásokért, melyek nem kapcsolódnak a képesítési követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez, más díjakat is megállapíthat.
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉS
Olyan képzés, ahol az állam vállalja a tanítás költségeit és az állam a tanulmányok elvégzéséhez az állami ösztöndíjas/ államilag támogatott hallgatóknak meghatározott támogatásokat nyújt.

Eseménynaptár